ซิลิคอน วัลเลย์

50472054_2123324701117583_6492004481364918272_oโครงการอบรมหุ่นยนต์สมองกลฝังตัวขนาดเล็ก ของโรงเรียนศรีแสงธรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามโครงการบริการวิชาการของวิศวะไฟฟ้า ซึ่งทางโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้บันทึกความร่วมมือยกระดับคุณภาพวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

กิจกรรมครั้งมีอาจารย์สมนึก เวียงวัฒนชัย และคณะ รวมถึงนักศึกษาจิตอาสาได้มาช่วยดูแลน้องๆ นักเรียน ซึ่งได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็กๆ นักเรียนชมรมหุ่นยนต์ และนักเรียนที่สนใการทำหุ่นยนต์ โดยได้มีการเขียนโค้ดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารกับตัวหุ่นยนต์

กิจกรรมมี  2 วัน ช่วยแรกเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ การเขียนโค้ดคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ และทักษะการประกอบตัวหุ่นยนต์ลักษณะต่างๆ ที่มีข้อดีข้อด้อยต่อการใช้งานจริงอย่างไร ทั้งนี้นักเรียนสามารถนำไปสร้างเป็นหุ่นยนต์จริงได้ถ้ามีความพร้อม หรือมีงบประมาณเพียงพอ ซึ่งหุ่นยนต์เป็นการใช้งบประมาณสูงพอสมควรสำหรับโรงเรียนในชนบทตามแนวชายแดน แต่ด้วยความมุ่งหวังต่อการพัฒนา การยกระดับคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียนจึงจัดหางบประมาณมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน

นอกจากจะได้รับความรู้แล้วก็ยังมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการสื่อสารผลงานที่ได้ทำขึ้น มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบมือถือเพื่อสั่งการไปยังหุ่นยนต์ให้วิ่งไปตามต้องการ มีการใช้ระบบ IOT เข้ามาร่วมในกิจกรรมการบังคับหุ่นยนต์ แข่งขันหุ่นยนต์แข่งขันการทำภารกิจในช่วงท้ายการอบรมด้วย


กิจกรรมการอบรมหุ่นยนต์ได้รับความสนใจทั้งครูและนักเรียน เข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเป็นการจัดการศึกในรูปแบบของ STEM Education ที่โรงเรียนศรีแสงธรรมได้จัดเป็นธรรมชาติของโรงเรียนอยู่แล้ว

กิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นนับเป็นอีกมิติของการร่วมมือกับชุมชน หรือผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามามอบความรู้ ความสุขในการเรียนการสอน ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับอาจารย์สมนึก เวียนวัฒนชัย หัวหน้าโครงการ อาจารย์ผดุง และคณะ ที่มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับเด็กๆ ที่นี่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ จะเรียกได้ว่าเป็น “ซิลิคอน วัลเลย์ แห่งเมืองอุบล” ก็ว่าได้

#ซิลิคอนวัลเลย์แห่งเมืด้องอุบล

จิตอาสาหน่วยพระราชทาน

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

41353137_1935385046578217_6535986071757389824_o

สมเด็จพระเจ้ายู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราช ตามแนวพระราชดำริ”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัคร สมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชำชน ทรงมีพระราชโองการ และคำสั่งการ ให้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

41395139_1935374576579264_6424957765541691392_o

จิตอาสาพระราชทานวัดป่าศรีแสงธรรม

โดยมีพล.ต.ท. สกลเขต จันทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนชุมชนของตนเอง

41330029_1935374906579231_3054173221533253632_o มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ. อุบลราชธานี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ออกหน่วยจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปรับปรุงพัฒนาทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี41305896_1935384639911591_3276904594801688576_o

พร้อมนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้มอบหมวก ผ้าพันคอ ประชาชนจิตอาสา และกระปุกออมสินพระราชทานแก่เด็กนักเรียนและครูโรงเรียนศรีแสงธรรมทุกคนได้เป็นประชาชนจิตอาสา นำความปลาบปลื้มแก่บุคคลากร คณะครู นักเรียนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรในทั่วทุกพื้นที่ของไทย

41316568_1935386363244752_4102234014436294656_o

ข้าราชการตำรวจเป็นผู้อัญเชิญของพระราชทานสำหรับจิตอาสา

ทั้งนี้ยังทรงโปรดพระราชทานโรงครัวพระราชทานได้จัดทำอาหารเลี้ยงประชาชนกว่า 2,000 คน ที่มาร่วมงานให้ได้รับความอิ่มหนำสำราญกันทุกถ้วนหน้า เห็นได้จากการทำงานร่วมกันเจ้าหน้าที่สอบถามระเอียดยิบ มากี่คน มีอาหารอะไร ซื้อไก่กี่กิโล แต่ละกิโลมีกี่น่อง ถ้าให้ครบทุกคนต้องซื้อเท่าไหร่ หรือไอครีมกี่ถัง ถังหนึ่งมีกี่ถ้วย ทุกคนต้องได้เท่ากันหมดถ้าอยากรับประทานอะไรที่มีในงานต้องมีสิทธิ์ได้ทุกคนเท่ากัน นับเป็นประสบการณ์ที่ดีๆ ของทางคณะผู้บริหารและครูได้เห็นการทำงานเป็นระบบระเบียบอย่างมาก 

41456113_1935387429911312_963456474112065536_o

นักเรียน 220 คนรับหมวก ผ้าพันคอ และกระปุกออมสินพระราชทาน

41319025_1935386033244785_5535173917724901376_o

พระครูวิมลปัญญาคุณรับของพระราชทาน

นอกจากเรื่องการจัดการเรื่องอาหารเรื่องครัวแล้วยังได้เห็นการจัดงาน กระบวนการคิด การออกแบบ การวางแผนที่น่าจดจำ การแบ่งพื้นที่งาน การจัดคนเข้างาน การลงมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งมีสิ่งดีๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทุกคน

41377089_1935380239912031_231308294109528064_o

ผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมรับผิดชอบโซน

ท้ายนี้จึงขออนุโมทนาของคุณทุกท่านที่สนับสนุนโรงเรียนและวัดป่าศรีแสงธรรม รวมไปถึงข้าราชการ ทหารตำรวจคณะแพทย์ พยาบาลที่มาอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน ด้วยดีเสมอมา 

8 กันยายน 2561

 

บุญกุ้มข้าว

49051440_2088355521281168_5504674345638690816_n

นางรำบายศรีสู่ขวัญข้าว

บุญกุ้มข้าวใหญ่โรงเรียนศรีแสงธรรมเพื่อจัดหาทุนโครงการอาหารกลางวันฟรี โดยขอรับบริจาคข้าวเปลือก เงิน หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนโครงของโรงเรียนประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

49441614_2083680125082041_2024301009538383872_n.jpg

ครูและนักเรียนออกไปรับบริจาคข้าวเปลือกตามหมู่บ้าน

เนื่องด้วยโรงเรียนศรีแสงธรรม มีโครงการอาหารกลางวันฟรี รถรับส่งฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ จึงเป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องหาทุนมาสนับสนุน ในภาครัฐก็จะมีสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ทางโรงเรียนศรีแสงธรรม จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาม.1 – ม.6 จึงไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว

49265695_2083680145082039_596444165684854784_n

เมื่อได้ข้าวเปลือกมาก็จะมากองรวมกันเรียกว่ากุ้มข้าว

ทางโรงเรียนจึงต้องหาวิธีการพึ่งพาตนเองเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงเด็กนักเรียนได้ นับเป็นเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงนักเรียน 220 คน หากคิดค่าอาหารกลางวันของนักเรียนมื้อละ 10 บาท/คน จะตกปีละ 440,000 บาท ตลอดเวลา 8 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นเงินประมาณ 3,520,000 บาท และยังมีค่ารถรับส่งอีก 4 คัน ก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากเช่นกัน

49397755_2088333897949997_6539346230831480832_n

พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว

ดังนั้นจึงมีการดำนาปลูกข้าวกินไว้เสริมรายได้ของโรงเรียน มีการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งต่ำน้ำพริกที่เรียกว่า “แจ่วบอง” ไว้จำหน่ายอีกด้วย ไว้เป็นการเสริมรายได้ เรียกว่าการพึ่งพาตนเองระดับโรงเรียน ดังนั้นจึงได้จัดงานบุญกุ้มข้าวเพื่อรับบริจาคเพื่อมาลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนดังกล่าว จึงได้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ง “การศึกษาแบบมีอาชีพ”

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงิน ทางโรงเรียนออกใบเสร็จให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของเงินบริจาค 46474727_2032296160220438_6404199935197052928_n

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่
“โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร
เลขที่ 862-006-4355 หรือ กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม
ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333

พระราชทานผ้าไตรวัดป่าศรีแสงธรรม

40391306_1923439094439479_3232320944483598336_o

พระราชทานผ้าไตรวัดป่าศรีแสงธรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานผ้าไตร และเครื่องสังฆทานแก่พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดย พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา เป็นผู้อัญเชิญ ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้มาร่วมพิธี

40403643_1923439127772809_8543452183884988416_o

พระครูวิมลปัญญาคุณ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่คณะสงฆ์ และศรัทธาญาติโยมวัดป่าศรีแสงธรรม ยังความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่พระเมตตาบารมีพระองค์ท่านแผ่ไพศาลมายังวัดในป่าเล็กๆ ตามแนวชายแดน

40435671_1923438377772884_1251580073081831424_o

พระครูวิมลปัญญาคุณ

 

และเป็นที่ปลาบปลื้มใจแก่คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนโรงเรียนเล็กๆ  โดยพล.ต.ท.สกลเขต จันทรา เป็นผู้อัญเชิญ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับการนำโซล่าร์เซลล์มาประยุกต์ใช้ภายในโรงเรียน 100% และการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการผู้ใหญ่มาร่วมถวายการต้อนรับสังฆทานพระราชทานก็ได้เยี่ยมชมด้วยเช่นกัน

 

การเยี่ยมชมระบบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำของวัดป่าศรีแสงธรรมที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และการใช้งานจริง รวมไปถึงกังหันตีน้ำ เพื่อบำบัดระบบน้ำเสียต้นแบบจากโซล่าร์เซลล์

40168664_1923439247772797_4466642722278604800_o.jpg

ชมระบบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำวัดป่าศรีแสงธรรม

จากนั้นได้เยี่ยมชมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมที่ให้การต้อนรับ

 

คณะผู้บริหารและครูได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

40361858_1923438481106207_2840217291084267520_o.jpg

40370972_1923438364439552_2873318071458594816_o.jpg

30 สิงหาคม 2561 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม และโรงเรียนศรีแสงธรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรม

อาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม

“โรงเรียนศรีแสงธรรม” จากห้องเรียนบ้านดิน – โซล่าเซลล์แตกๆ สู่ต้นแบบโรงเรียนพลังงานทดแทน-เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชาติ

โรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้สอนแค่พื้นฐานเรื่องการอ่าน เขียน เพื่อทำข้อสอบเท่านั้น แต่โรงเรียนแห่งนี้ได้สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการลงมือทำ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นๆทั้งด้านสังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อที่จะช่วยสร้างประเทศชาติให้เข้มแข็ง  เพราะ “ความมั่นคงของชาติ” ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  และนี่คือ หลักการของการตั้งหลัก “โรงเรียนศรีแสงธรรม” หรือ ที่หลายคนเรียกกันว่า “โรงเรียนโซล่าเซลล์”  ต้นแบบแห่งพลังงานทดแทน

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “พระอาจารย์”  ได้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ในปี 2553 เปิดสอนทั้งม.ต้น-ปลาย ที่บ้านดงดิบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี   โรงเรียนแห่งนี้มีโจทย์มาจาก “ความขาดแคลน” ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั้งประเทศ

หลายปีที่ผ่านมา พระอาจารย์ได้มุ่งมั่นหาคำตอบเพื่อแก้โจทย์เรื่องความขาดแคลน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักธรรม และเทคโนโลยี  มาผสมผสาน เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความสมดุลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  เพื่อหวังว่าคำตอบจากการสร้างโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นมีส่วนในการช่วยชาติ นั่นคือ การผลิตคนดีเข้าสู่สังคม


มื่อตัดสินใจที่จะทำ พระอาจารย์ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยและเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับชาติ ด้วยการขายบ้านตัวเองที่เป็นมรดกชิ้นสุดท้าย มาสมทบทุนสร้างอาคารเรียนมูลค่า 18 ล้านบาท โดยที่ไม่ใช้งบประมาณจากรัฐแม้แต่บาทเดียว และยังสอนเด็กๆโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีรถรับ-ส่งฟรี อาหารฟรี 

พร้อมทั้งทำงานอย่างหนัก เผยแพร่เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อหวังที่จะให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องพลังงานได้ โดยทุกวันนี้โรงเรียนศรีแสงธรรมผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงเรียนทำให้โรงเรียนเสียค่าไฟเดือนละ 40 บาทเพื่อรักษาค่ามิเตอร์เท่านั้น 

นำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานที่ผู้นำประเทศกล่าวถึง และเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรมด้านพลังงาน ให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่ถนนทุกสายมุ่งสู่โรงเรียนศรีแสงธรรมเพื่อศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน ขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็พัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อออกไปช่วยเหลือชุมชนด้วย

พระครูวิมลปัญญาคุณ

พระครูวิมลปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม

 กำเนิด “โรงเรียนศรีแสงธรรม” เพราะอาตมาเคยขาดแคลนการศึกษา 

พระครูวิมลปัญญาคุณ เปิดใจว่า สาเหตุที่ตั้งโรงเรียน เพราะไม่อยากเห็นใครขาดแคลนการศึกษาเหมือนอาตมา ที่ตอนเป็นเด็กอาตมาเรียนไม่จบมัธยม ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา  เพราะโยมพ่อกับโยมแม่หย่าร้างกัน ก็เลยต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานเพราะเป็นพี่คนโตของบ้าน

อีกหนี่งเหตุผลที่สำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์ตัดสินใจสร้างโรงเรียน เพราะต้องการสานต่อการช่วยชาติ จากหลวงตามหาบัว ซึ่งพระอาจารย์เป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่าน ได้มีส่วนรวมรวบเงินบริจาคต่างๆ ซื้อทองคำ เข้าคลังหลวง พอหลวงตาปิดโครงการช่วยชาติ ก็คิดว่าการช่วยชาติที่ดีที่สุด คือการผลิตคนดีเข้าสู่สังคม เพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติ 

 

 

solarmonk

ตอนเป็นเด็กอาตมาเคยขาดโอกาสทางการศึกษา จึงไม่อยากให้เด็กๆ ขาดโอกาสเหมือนอาตมา

“ทุกวันนี้สิ่งที่เห็นคือ ความขัดสน ความยากแค้นของคนในชุมชน และส่งผลกระทบไปถึงระดับชาติ เมื่อเด็กไม่รู้หนังสือ อ่านหนังสือไม่ออก จะอยู่อย่างไรในสังคม อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร หากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ อาตมามองจากจุดนี้ จึงอยากให้พวกเขามีโอกาสทางการศึกษา  เพราะถ้าไม่มีการศึกษา เด็กๆ ก็จะไม่มีแรงจูงใจอะไรในชีวิต ไม่มีเครื่องมือในการหาเลี้ยงตัวเอง” นี่คือแรงผลักสำคัญที่ทำให้พระอาจารย์มีพลังในการทำสิ่งๆต่าง โดยไม่ย่อท้อ

ทฤษฏี…สู่ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มจากห้องเรียนบ้านดิน 

เป้าหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การที่เราสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงในชีวิต แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทุกอย่างต้องเกิดจากการลงมือทำ และการมีจิตใจที่มั่นคง ไม่ย้อท้อต่อความยากลำบาก  “อยากได้ต้องสร้างเอง กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน”  ไม่ใช่คำพูดลอยๆอีกต่อไปแล้ว  แต่เป็นการลงมือทำจริงๆที่โรงเรียนแห่งนี้

img_1749

ปั้นดินเป็นอาคารเรียน

จากจุดเริ่มต้นของโรงเรียนซึ่งมีปัจจัยเพียงน้อยนิดจากการบริจาค พระอาจารย์จึงตัดสินใจพาเด็กๆสร้างอาคารเรียนแบบบ้านดิน เพราะเป็นแนวทางที่ประหยัดที่สุดและสามารถทำได้ตัวเอง ทุกคนลงมือปั้นดินเป็นด้วยตัวเองนับพันนับหมื่นก้อนเพื่อสร้างอาคารเรียนบ้านดินด้วยตัวเอง ทำให้เด็กๆมีความภูมิใจมาก เพราะเป็นห้องเรียนที่ทุกคนสร้างมากับมือ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างแท้จริง  ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด บ้านพักครู อาคารพยายาม ถูกสร้างขึ้นมาจากเศษไม้ เศษเหล็กเก่าๆ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

อย่างไรก็ตามห้องเรียนบ้านดินขนาด 112 ตารางเมตรที่สร้างไว้ ยังไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของการสร้างอาคารเรียน 4ชั้น มูลค่าการก่อสร้าง 18 ล้านบาท โดยพระอาจารย์ตัดสินใจขายบ้านตัวเองและชวนแม่และน้องชายมาอยู่ที่โรงเรียนด้วยกัน

581103_385322681584469_887101922_n

ห้องเรียนบ้านดิน ที่สร้างขึ้นเอง

 

ปลูกผัก-ทำนา แหล่งผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ เรียนที่นี่ต้องสตรอง 

ขณะที่การสร้างแหล่งผลิตอาหารแบบเกษตรอินทรีย์ ก็เป็นภารกิจที่สำคัญของนักเรียนที่นี่  เพื่อเป็นอาหารกลางวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก เพาะเห็ด การปลูกข้าว โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกข้าวที่ทางโรงเรียนใช้วิธีปลูกข้าวต้นเดียว เพื่อเพิ่มผลการผลิต ซึ่งเป็นวิธีการทำนาแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในระดับโลก  โดยน้องๆโรงเรียนศรีแสงธรรม ต้องลงมือ ไถนา ดำนา เกี่ยวข้าว ด้วยตัวเอง สร้างความตื่นตะลึงกับให้ผู้ที่ได้เห็นเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นเด็กสมัยนี้ทั้งหญิงชายสามารถขับรถไถนาได้

ครูไถนา

ครูช่วยกันไถนา

รวมถึงโปรการทำหลุมพอเพียง ถือเป็นเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง เพราะมีทั้งการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ระยะกลาง และ ผัก โดยเด็กๆต้องลงมือขุดหลุมขนาดใหญ่ 2×2ลึก 1 เมตร รวมทั้งต้องเรียนรู้การปรุงดินให้พืชด้วยเพราะดินในพื้นที่เป็นดินทรายทั้งหมด

12799081_975318289251569_4893188184870281671_n

หลุมพอเพียง

เหล่านี้ คือ ตัวอย่างเบื้องต้น ที่โรงเรียนได้ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา โดยเด็กๆได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือทำ ได้สร้างผลงานด้วยตัวเอง และสามารถนำความรู้ดังกล่าวกลับไปใช้เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้   เพราะทำมาหมดแล้วทุกอย่าง และปี 2560 ได้เริ่มปลูกดอกไม้เมืองหนาวคือแกลดิโอลัสขึ้นมาอีก

img_6964

แกลดิโอลัสที่นักเรียนกำลังทดลองปลูก

จุดเริ่ม “โซลาเซลล์” เพราะไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอน  

ขณะที่ประเด็นเรื่องพลังงานทดแทน ที่โรงเรียนได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ แต่ใครจะรู้บ้างว่า ทั้งหมดที่เกิดขึี้น มาจากขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน มองออกมาก็เห็นแค่ “แดด” เท่านั้น  และการเดินทางเรื่องพลังงานทดแทนก็เริ่มจากวันนั้น

พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่า  ตอนนั้นเพิ่งย้ายเข้าอาคารเรียนใหม่ๆ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ในห้องไม่มีอุปกรณ์การสอนเลย  มีแต่ “แดด” จึงคิดว่าน่าจะมีการใช้ประโยชน์จากแดด ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่มีหมด

“ตอนนั้นมีเพียงแผ่นโซลาเซลล์เก่าๆแตกๆที่พังแล้วมาซ่อม และทดลองใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ที่ชาร์จมือถือ ทำโคมไฟ จากนั้นก็ขยายความรู้ไปเรื่อยๆ ด้วยการเข้าร่วมประกวดโครงการงานต่างๆได้รับรางวัลประเทศมากมาย ในที่สุดจึงเดินหน้าติดตั้งโซลาเซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ทำให้ค่าไฟลดลงอย่างมากจากเดือนละ 6,000 บาท เหลือเพียง40 บาท”

11401498_837079103075489_5908363423777073304_n

สอนวิชาโซล่าร์เซลล์ในโรงเรียน

ไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะทางโรงเรียนยังได้มีประยุกต์ใช้โซลาเซลล์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู้น้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์  เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เข้าแปลงผักต่างๆ   รวมถึงการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่จากโซลาเซลล์ ไม่ว่าจะเป็น รถสามล้อพลังแสงอาทิตย์ ไฟฉายขอข้าว วิทยุไม่เอาถ่าน เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจ โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายถูกนำมาใช้เป็นค่าอาหารกลางวันและค่ารถรับส่งของโรงเรียน

50082553_1123850711072862_6955817071947022336_n.jpg

ไฟฉายขอข้าว จัดทำเพื่อหาทุนอาหารกลางวัน

ลุยสร้างแสงสว่างให้ชุมชน โดยทีมช่างกระโปรงบานขาสั้น 

เมื่อไฟฟ้าในโรงเรียนมีความมั่นคงแล้ว พระอาจารย์ได้เดินหน้าคิดหาทางช่วยเหลือชุมชนโดยนำโซลาเซลล์มาประยุกต์ใช้กับการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย เช่น โซลาเซลล์เคลื่อนที่ “รถเข็นผลิตไฟฟ้าชุดนอนนา” ที่สามารถใช้กับเครื่องสูบน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น อย่างวิทยุ โทรทัศน์ได้ พัดลม เพื่อให้ชาวนาเข็นไปนอนเฝ้านาอย่างสะดวกสบายมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียค่าน้ำมันแพงๆอีกต่อไป ใช้แดดร้อนๆในนา เป็นพลังงานได้เลย ทำให้เป็นที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชมเป็นอย่างมาก

 

 

รวมถึงการเปิดอบรมเรื่องโซลาเซลล์ให้กับบุคคลที่สนใจ  เข้ามาดูงานทีโรงเรียน รวมถึง การเข้าไปช่วยติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งแบบออฟกริด และ ออนกริด โดยทีมงานก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเด็ก ม.ปลาย โรงเรียนศรีแสงธรรมนี่เอง เพราะเด็กๆที่นี่ต้องเรียนเรื่องพลังงานทดแทนตั้งแต่เข้า ม.1 จึงมีทักษะต่อไฟฟ้าแบบต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว

เพราะฉะนั้น เสาร์- อาทิตย์ของเด็กโรงเรียนนี้ จึงพิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะพระอาจารย์ได้พาเด็กๆไปปฏิบัติงานจริงในภาคสนามอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มทักษะ และเป็นรายได้พิเศษให้กับเด็กๆอีกด้วย โดยผลงานล่าสุดคิดติดตั้งไฟฟรีให้กับโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ และมีโครงการจะติดตั้งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่สนใจและพร้อมเข้าร่วมโครงการ

IMG_9217

ทีมงานช่างขอข้าว

ผลงานดังกล่าวเป็นที่ประทับใจของชุมชนเป็นอย่างมาก ที่แทบไม่เชื่อด้วยสายตาว่าเด็กชั้น ม.ปลาย จะมีทักษะในการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ได้ อีกทั้งยังใช้เวลาแค่ 1 วันต่อ 1โปรเจคเท่านั้น ซึ่งถือว่าเร็วมากและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที 

48383248_2089822834467770_4090669595948482560_n
ผลักดันสถานที่ราชการ- วัดในเมือง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

นอกจากจะมุ่งมั่นให้แสงสว่างต่อชุมชนในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ห่างไกลแล้ว พระครูวิมลฯยังมุ่งมั่นผลักดันให้สถานที่ราชการ วัด ในเมืองที่ใช้ไฟช่วงกลางวันจำนวนมาก ใช้โซล่าเซลล์เพื่อลดรายจ่าย โดยเมื่อปลายปีที่แล้ว พระครูวิมลฯได้เป็นผู้นำในการวางระบบการติดตั้งโซลาเซลล์ขนาด 27 กิโลวัดต์ ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวง ซึ่งได้นำร่องเป็นวัดต้นแบบในเมืองพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถลดค่าไฟได้เดือนละประมาณ 18,000 บาท 

12239934_921176064665792_5678086772617211910_n

พระอาจารย์บอกว่า อยากให้ โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากในตอนกลางวัน พิจารณาเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะสามารถลดรายจ่ายได้ และเป็นการช่วยชาติ สามารถนำเงินที่เหลือไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์และการศึกษาเพิ่มเติมได้

ถ้าสถาบันการศึกษาต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 1 เมกะวัตต์ทดลองผลิตใช้เองก็จะประหยัดค่าไฟได้ประมาณเดือนล่ะหกแสนบาท หรือปีละ 7.2 ล้านบาท หากทำ สักพันแห่งทั่วประเทศจะมีเงินเหลือ 7.2 X 1,000 เท่ากับประมาณ 7,000 ล้านต่อปีเกิดการจ้างงานมากมายหรือนำ เงินมาพัฒนาระบบการศึกษาได้นี่คือประโยชน์ของการทำ โซลาร์เซลล์ อย่าบอกว่ามันแพงอาตมาซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 1.8 แสนบาท ประหยัดค่าไฟเดือนละ 6,000 บาท เพราะเราซื้อแผ่นโซลาร์เซลล์16 บาทต่อวัตต์ซึ่งสามารถใช้งานได้  25 ปี จึงถือว่าคุ้มค่ามาก ” พระอาจารย์คำนวนตัวเลขอย่างคล่องแคล่ว

Net Metering วาระแห่งชาติ 

ในฐานะที่ทำงานด้านพลังงานทดแทนมาเป็นเวลานาน  สิ่งที่พระครูวิมลปัญญาคุณ อยากเห็นมากที่สุด คือการที่รัฐรับซื้อไฟฟ้าจากครัวเรือน ( Net Metering) ซึ่งจะเป็นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง 

พระครูวิมลปัญญาคุณ  ขยายความว่า  เมื่อทุกบ้านสามารถสร้างรายได้จากหลังคาของตัวเองได้ก็จะช่วยให้พวกเขามีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แม้จะเพียงแค่เดือน 1000-2,000 บาท แต่สำหรับคนบ้านนอกถือว่าเยอะมาก

ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไป มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรากหญ้าขึ้นมา หรืออาจให้เขาทำ เป็นกลุ่ม คือกองทุนหมู่บ้านละล้าน เอาเงินมาลงทุนทำ โซลาร์เซลล์แล้วรัฐรับ ซื้อจากเขา ลองรัฐบาลรับซื้อ 4 ปี เชื่อว่าจะมีเงินคืนทุน เพราะขนาดอาตมา ทำประมาณ 3 ปีก็คืนทุนแล้ว อีกทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานสะอาด ไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐยังก้าวไม่พ้นพลังงานจากถ่านหิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในทุกด้าน

 

ฉะนั้นหากรัฐมีการส่งเสริมให้แต่ละระดับสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองตามศักยภาพและรับซื้อพลังงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน ทำ ให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น และหากภาคประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินปริมาณที่ใช้อยู่ก็จะช่วยให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีไฟฟ้าในระบบเพิ่มมากขึ้นโดยภาครัฐไม่ต้องลงทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเลย

เราดูตัวอย่างจากประเทศที่ประสบผลสำเร็จด้านพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ เช่น ประเทศเยอรมนี เขารับซื้อไฟทั้งหมดที่ผลิตได้จากประชาชน ก็ทำ ให้วิกฤติการขาดแคลนพลังงานหมดสิ้นไปภายในระยะไม่กี่เดือนและมีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาตมาอยากเห็นประเทศไทยก้าวไปสู่จุดนั้นบ้าง” พระครูวิมลปัญญาคุณ กล่าว

โรงเรียนวัด  Go Online  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางโรงเรียนจะเน้นการปฏิบัติอย่างมากมาย แต่ทางทฤษฎีและการสอบต่างๆ โรงเรียนก็ไม่ได้ละทิ้ง  เพราะน้องๆโรงเรียนศรีแสงธรรมสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100% จนลบข้อกังขาในเรื่องการจัดการศึกษาแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่หลายคนกังวลว่าจะมีจุดอ่อนเรื่องทฤษฎีไปอย่างสิ้นเชิง

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะแม้จะเป็นโรงเรียนวัดที่อยู่ห่างไกล แต่พระอาจารย์ได้ระดมสรรพความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต  โดยเฉพาะติวเตอร์ออนไลน์ต่างๆ ทั้งฟรีและดี จัดเต็มให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้คะแนนO-Net  ของเด็กที่นี่สูงไม่แพ้โรงเรียนอื่นๆ  เพราะติวพิเศษกันทุกเสาร์-อาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครต่างชาติมาสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนอีกด้วย

img_1332

สมาธิก่อนเข้าเรียนวันละ 10-15 นาที

นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆของโรงเรียนก็ Go Online ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ร่วมกัน  โดยผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  Facebook YoutubeBlog ที่พระอาจารย์เป็นแอดมินหลัก ทั้ง โพสต์ ถ่ายรูป ถ่ายวิดิโอ ตัดต่อเอง ในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนทำ

ที่พิเศษที่สุด คือ วิดิโอธรรมะตอนเช้า ที่นักเรียนต้องนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวันละ 10 -15 นาที โดยมีพระอาจารย์เทศนาเรื่องต่างๆอบรมขัดเกลาจิตใจนักเรียนด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกวัน และวิดิโอนั้นก็ได้ถูกเผยแพร่ในเฟซบุคทุกวัน  เพื่อเป็นข้อเตือนใจให้กับคนทั่วไปด้วย

จึงเรียกได้ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นมิติใหม่ของการศึกษาไทย ที่มีการผสมกันระหว่าง หลักธรรม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เด็กๆได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

ทั้งหมดนี้ คือ เรื่องราวของโรงเรียนต้นแบบที่สร้างแสงสว่างทั้งทางปัญญา และสร้างแสงสว่างให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ โดยพระอาจารย์ฯ ย้ำปิดท้ายว่า  อยากให้ทุกพื้นที่มีโอกาสได้รู้จักโซล่าเซลล์ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายมากง่ายกว่าการตากผ้า   เพราะตั้งอยู่กลางแดด 5 นาทีก็มีไฟใช้ได้แล้วอีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการดัดแปลงไปใช้ในบริบทต่างๆของชุมชน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม ไม่ต้องมีความขัดแย้งกันอีกต่อไป เพราะทุกคนสามารถผลิตพลังงานกันเองได้เลย  หากโรงเรียนกลางป่าอย่างศรีแสงธรรม สามารถทำได้ทุกที่ในประเทศไทยก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

1959638_553712401412162_596325085_n

ห้องเรียนบ้านดิน

และกำลังมีโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่พักผ่อนหรือ ที่หลบแดดฝนตอนพักเที่ยง รวมไปถึงอาคารปฏิบัติการต่างๆ ยังขาดแคลนอีกจำนวนมาก ได้แต่หวังว่าจะมีผู้บริจาคช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ ให้ฝันของโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านได้ ซึ่งได้วางผังบริเวณไว้แล้ว

 

 

 

 

img_1215

อาคารวิจัยระบบพลังงานโรงเรียนศรีแสงธรรม

ฉะนั้นหากรัฐมีการส่งเสริมให้แต่ละระดับสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองตามศักยภาพและรับซื้อพลังงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน ทำ ให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น และหากภาคประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินปริมาณที่ใช้อยู่ก็จะช่วยให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีไฟฟ้าในระบบเพิ่มมากขึ้นโดยภาครัฐไม่ต้องลงทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเลย

เราดูตัวอย่างจากประเทศที่ประสบผลสำเร็จด้านพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ เช่น ประเทศเยอรมนี เขารับซื้อไฟทั้งหมดที่ผลิตได้จากประชาชน ก็ทำ ให้วิกฤติการขาดแคลนพลังงานหมดสิ้นไปภายในระยะไม่กี่เดือนและมีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาตมาอยากเห็นประเทศไทยก้าวไปสู่จุดนั้นบ้าง” พระครูวิมลปัญญาคุณ กล่าว

โรงเรียนวัด  Go Online  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางโรงเรียนจะเน้นการปฏิบัติอย่างมากมาย แต่ทางทฤษฎีและการสอบต่างๆ โรงเรียนก็ไม่ได้ละทิ้ง  เพราะน้องๆโรงเรียนศรีแสงธรรมสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100% จนลบข้อกังขาในเรื่องการจัดการศึกษาแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่หลายคนกังวลว่าจะมีจุดอ่อนเรื่องทฤษฎีไปอย่างสิ้นเชิง

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะแม้จะเป็นโรงเรียนวัดที่อยู่ห่างไกล แต่พระอาจารย์ได้ระดมสรรพความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต  โดยเฉพาะติวเตอร์ออนไลน์ต่างๆ ทั้งฟรีและดี จัดเต็มให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้คะแนนO-Net  ของเด็กที่นี่สูงไม่แพ้โรงเรียนอื่นๆ  เพราะติวพิเศษกันทุกเสาร์-อาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครต่างชาติมาสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนอีกด้วย

img_1332

สมาธิก่อนเข้าเรียนวันละ 10-15 นาที

นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆของโรงเรียนก็ Go Online ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ร่วมกัน  โดยผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  Facebook YoutubeBlog ที่พระอาจารย์เป็นแอดมินหลัก ทั้ง โพสต์ ถ่ายรูป ถ่ายวิดิโอ ตัดต่อเอง ในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนทำ

ที่พิเศษที่สุด คือ วิดิโอธรรมะตอนเช้า ที่นักเรียนต้องนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวันละ 10 -15 นาที โดยมีพระอาจารย์เทศนาเรื่องต่างๆอบรมขัดเกลาจิตใจนักเรียนด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกวัน และวิดิโอนั้นก็ได้ถูกเผยแพร่ในเฟซบุคทุกวัน  เพื่อเป็นข้อเตือนใจให้กับคนทั่วไปด้วย

จึงเรียกได้ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นมิติใหม่ของการศึกษาไทย ที่มีการผสมกันระหว่าง หลักธรรม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เด็กๆได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

ทั้งหมดนี้ คือ เรื่องราวของโรงเรียนต้นแบบที่สร้างแสงสว่างทั้งทางปัญญา และสร้างแสงสว่างให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ โดยพระอาจารย์ฯ ย้ำปิดท้ายว่า  อยากให้ทุกพื้นที่มีโอกาสได้รู้จักโซล่าเซลล์ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายมากง่ายกว่าการตากผ้า   เพราะตั้งอยู่กลางแดด 5 นาทีก็มีไฟใช้ได้แล้วอีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการดัดแปลงไปใช้ในบริบทต่างๆของชุมชน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม ไม่ต้องมีความขัดแย้งกันอีกต่อไป เพราะทุกคนสามารถผลิตพลังงานกันเองได้เลย  หากโรงเรียนกลางป่าอย่างศรีแสงธรรม สามารถทำได้ทุกที่ในประเทศไทยก็สามารถทำได้เช่นกัน

1959638_553712401412162_596325085_n

ห้องเรียนบ้านดิน

และกำลังมีโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่พักผ่อนหรือ ที่หลบแดดฝนตอนพักเที่ยง รวมไปถึงอาคารปฏิบัติการต่างๆ ยังขาดแคลนอีกจำนวนมาก ได้แต่หวังว่าจะมีผู้บริจาคช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ ให้ฝันของโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านได้ ซึ่งได้วางผังบริเวณไว้แล้ว

009

ผังบริเวณโรงเรียนปี 2560

และยังมีเรื่องราวดีๆ จากโรงเรียนศรีแสงธรรรมสามารถติดตามได้ที่ Facebook พระครูวิมลปัญญาคุณ

แกลดิโอลัส

img_3338

ดอกแกลดิโอลัส

ดอกคำมั่นสัญญา 

เป็นชื่อที่เรียกกันเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาว ที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศ มีชื่อว่า แกลดิโอลัส หรือ ซ่อนกลิ่นฝรั่ง เป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันมีสีสัน สะดุดตา เชน สีขาว เหลือง ชมพูแดง ม่วง ส้ม มี  ช่อดอกยาว เหมาะสําหรับปลูกเพื่อตัดดอกเป็นการค้าเพราะสามารถตัดช่อดอกได้ตั้งแต่ดอ่กยั้งไม่บาน แกลดิโอลัสเป็นที่นิยมปลูกเพราะปลูกง่าย อายุสั้นให้ผลผลิตเร็ว สภาพเมืองไทยใช้เวลาจากวันงอกจนถึงดอกบานตั้งแต่ 70-105 วันแล้วแต่พันธุ์ ฤดูกาลและสถานที่ปลูก ความสูงของต้นมีตั้งแต่ 18-48 นิ้ว พันธุ์ที่ปลูกในปัจจุบันเป็นพันธุ์ที่ส่งมาจากต่างประเทศโดยใช้หัว (corn) ปลูก เมื่อปลูกหัวเก่าจะฝ่อไปและเกิดหัวใหม่ขึ้นแทนซึ่งเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อไปได้

img_5262

การคัดเลือกหัวพันธุ์เพื่อเตรียมปลูก

การปลูกแกลดิโอลัส

  1. การเตรียมดิน

เนื่องจากแกลดิโอลัสเป็นพืชหัว ดินที่เหมาะสมจึงเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรียวัตถุสูง ระบายนํ้าดี และเก็บความชื้นดี แปลงปลูกควรกว้างประมาณ 1 เมตร ส่วนความยาวแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างแถว 20 ซม. ระหว่างต้นห่างกัน 15 ซม. แต่ละแถวทำเป็นร่อง ลึก 10 ซม. ยาวตลอดแปลงปลูก

img_3604

การเตรียมแปลงทดลองของนักเรียน

2.การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกแกลดิโอลัสให้ได้ดอกที่มีคุณภาพดี ควรการคัดขนาดของหัวก่อนนำ ไปปลูก โดยคัดหัวที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นหัวที่มีอาหารสะสมอยู่มาก สังเกตได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางของ หัวควรมีขนาดอย่างตํ่า 1.5 นิ้ว และส่วนบนของหัวนูนแหลมขึ้น ไม่ควรเลือกหัวที่บุบลึกลงเพราะทำให้ต้นที่งอกใหม่ไม่แข็งแรง เนื่องจากเป็นหัวเก่าการปลูกต้องฝังหัวลึกพอสมควร ขึ้นอยู่กับ ขนาดของหัวและลักษณะดิน แล้วจึงกลบดินคลุมทับด้วยฟางข้าวหรือพลาสติก เพื่อรักษาความชื้น และกำจัดวัชพืชได้ง่ายขึ้น การให้นํ้าควรให้อย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มี อากาศร้อนจัดและในระยะที่แท่งช่อดอกไม่ควรให้ต้นขาดนํ้า

img_6962

การปลูกแกลดิโลลัสในแปลงทดลองของโรงเรียน

การตัดดอก

แกลดิโอลัสจะให้ดอกเมื่ออายุประมาณ      70-120 วันหลังปลูกและควรตัดดอกเมื่อดอกล่างสุด   2-4 ดอกปรากฏสีของดอก (ยังไม่บาน) โดยใช้มีดคม ๆ ตัด การตัดควรเหลือทิ้งใบไว้บนต้นอย่างน้อย 4-5 ใบเพราะถ้าตัดตํ่าเกินไปจะทำให้หัวใหม่มีขนาดเล็กและไม่สมบูรณ์ หลังจากตัดดอกแล้วควรแช่นํ้าทันที คัดขนาดของช่อดอกให้เสมอกันโดยพิจารณาจากความยาว ของช่อดอกและจำ นวนดอกในแต่ละช่อ จากนั้นนำ ช่อดอกมามัดรวมกัน มัดละประมาณ 20 ช่อ และเพื่อป้องกันดอกสูญเสียนํ้ามากเกินไปควรห่อให้มิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อขนส่งจึงบรรจุใส่กล่อง  ถ้าเป็นไปได้ควรเก็บดอกไว้ที่ห้องเย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส ในระหว่างรอการ ขนส่ง เพราะสามารถยืดอายุอายุการเก็บรักษาได้  3-7 วัน ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการควร ใส่ช่อตั้งขึ้นเพราะถ้าวางในแนวราบปลายช่อดอกจะโค้งงอเนื่องจากการต้านแรงดึงดูดของโลก

img_3342

ดอกแกลดิโอลัสที่บานในแปลง

จากการทดลองปลูก และให้นักเรียนได้ศึกษาทดลองเพื่อสังเกตการเจริญเติมโต และลักษณะต่างๆ ของดอกแกลดิโอลัสสามารถปลูกได้ดีจนมีผู้มาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำ เพราะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังขยายหัวพันธุ์เองได้ด้วย

img_4882

นักเรียนกำลังสังเกตการเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส

ทั้งนี้โรงเรียนยังได้นำดอกแกลดิโอลัสจากแปลงไปร่วมประดับในงานอุ่นไอรักครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่พระลาน พระราชวังดุสิตอีกด้วย

 

 

นอกจากจะไปประดับตามงานที่ใช้ทั้งต้นแล้วยังสามารถจัดแจกันรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งมีอายุประมาณ 7-10 วัน โดยก็จะโรยไปทีละดอกๆ และจะค่อยๆ บานขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงยอด

50553648_2122929084490478_542354017573928960_n

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีความประสงค์จะเข้ามาชมแปลงดอกไม้ของโรงเรียน หรือจะสั่งจองไปประดับงาน รวมทั้งจองดอกไปจัดงาน ติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีแสงธรรม 212 ม.5 บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 089 283 5885 ผอ.จิราภรณ์ ว่องไว

ไฟฟรี 4 ภาค

48383248_2089822834467770_4090669595948482560_n

โซล่าร์เซลล์โรงพยาบาล

โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลระยะที่ 1 ขนาด 400 กิโลวัตต์ 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อลดค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลแต่ละเดือนที่เป็นหลักแสน ถึงหลักล้านบาทต่อเดือนตามแต่ขนาดของโรงพยาบาล

ที่มาของโครงการ

เริ่มจากทางโรงเรียนศรีแสงธรรมได้ไปติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ไฟฟรี4ภาค

ไฟฟรี 4.0

 วัตถุประสงค์ของโครงการโรงพยาบาลไฟฟรี 4 ภา

เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง 18,000 บาท/เดือน ปกติมีค่าไฟฟ้าประมาณ 7-8 แสนบาท ซึ่งจัดทำเพื่อนำร่อง ศึกษาทดลอง 30 กิโลวัตต์ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีผลของการช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนประมาณ 2 ตัน/เดือน

ไฟฟรี

1 ปีผ่านไป

ผลการดำเนินงาน

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า 202,824.53 บาท ภายในเวลาไม่ถึงปี
-จากการติดตั้ง  334 วัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 45,090 หน่วย
– เฉลี่ยวันละ 135 หน่วย หรือ 1,642 หน่วยต่อปี/กิโลวัตต์
– ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 17,763 กิโลคาร์บอน เท่ากับปลูกต้นไม้ 50 ต้น

งบประมาณที่ใช้

-โรงพยาบาลออกเงิน 300,000 บาท
– โรงเรียนศรีแสงธรรม คณะจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค 220,000 บาท

– พระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา บริจาค 200,000 บาท
– คณะจิตอาสาและทีมงานช่างขอข้าวติดตั้งฟรี

จากเงินบริจาคของเราวันนี้

ผ่านไปไม่ถึงปีโรงพยาบาลได้คืนมาสองแสน คาดว่าปีหน้าจะได้เงินคืน จากนั้นอีก 24 ปี โรงพยาบาลจะมีรายได้ปีละ 230,000- 250,000 บาทจากเงินของเราในวันนี้ ถ้าได้ปีละ 240,000บาท ตลอดโครงการจะมีรายได้ถึง 5,760,000 บาท แล้วถ้าติดตั้งมากกว่านี้จะมีงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลขนาดไหน หากคิด 30 บาทรักษาทุกโรค เท่ากับช่วยเหลือคนปีละ 8,333 คน

ยอดรับบริจาค

ณ วันที่ 20 มกราคม 2562 มี 2 บัญชีที่รับบริจาค

  1. บัญชี “กองทุนพัฒนาพลังงานทดแทน โรงเรียนศรีแสงธรรม”  ธ.กรุงไทย สาขาโขงเจียม มียอด 174,170.35 บาท
  2. บัญชี ” พระครูวิมลปัญญาคุณ เพื่อโครงการไฟฟรี 4.0″ ธ.กรุงเทพ สาขา วารินชำราบ 118,334.51 บาท

รวมยอดรับบริจาคทั้งสิ้น 292,504.86 บาท

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคติดตั้งโซล่าร์ให้โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือที่ประสงค์จะบริจาคให้โรงพยาบาลโดยตรงขั้นต่ำโรงพยาบาลละ 30 กิโลวัตต์ งบประมาณ 1.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ยังมีแนวคิดจะขยายไปยังโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 800 แห่งทั่วประเทศ หรือช่วยผลักดันโครงการของโรงพยาบาลให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน หากติดตั้งโรงพยาบาลละ 250 กิโลวัตต์ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้ไม่น้อย

img_3051

นักเรียนโรงรียนศรีแสงธรรมช่วยกันติดตั้งโซล่าร์เซลล์

แนวทางการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ชุมชนช่วยโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลช่วยชุมชน ต่างพึ่งพาอาศัยกัน  และที่สำคัญ เปรียบเสมือนว่าเราได้บริจาคทุกเดือนให้กับโรงพยาบาลเท่ากับจำนวนค่าไฟฟ้าที่ลดลง ตลอด 25 ปี เท่ากับอายุของแผ่นโซล่าร์เซลล์

5

มอบระบบโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

โครงการเริ่มติดตั้งตามความพร้อมด้านงบประมาณ หรือมีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่แจ้งความประสงค์จะบริจาคให้โรงพยาบาลเองอย่างเช่น ผู้ใหญ๋ใจบุญในอำเภอแก่งคอย บริจาคให้โรงพยาบาลจำนวน 1 ล้านบาท ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

การดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์

มีการรับสมัครจิตอาสา และลูกศิษย์ที่เคยมาฝึกอบรมโซล่าเซลล์ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การติดตั้งและการทำงานของโซล่าเซลล์ในระบบต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือได้ในแต่ละพื้นที่ของโครงการซึ่งจะให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศสำหรับโรงพยาบาลที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการโปรดแจ้งข้อมูลเบื้องต้น
1 ค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือนย้อนหลัง 2 ปี
2 พื้นที่ๆ คาดว่าสามารถติดตั้งได้ ขอให้เองไปทางทิศใต้ไม่มีเงาบัง หรือจะสร้างขึ้นใหม่
3 บุคลากรที่จะร่วมเรียนรู้ไปสู่การบำรุงรักษา
4 ความพร้อมด้านอื่นๆ เช่นงบประมาณ หรือระยะเวลาโครงการที่สะดวก
5 เหตุผล/แรงบันดาลใจที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถโอนเข้าบัญชี “กองทุกพัฒนาพลังงานทดแทนโรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขาโขงเจียม เลขที่ 338-0-34123-1 และ พระครูวิมลปัญญาคุณ เพื่อโครงการไฟฟรี 4.0 ธ.กรุงเทพสาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 257 464 3777

หากบริจาคแล้วมีความประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีแจ้งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อที่อยู่จัดส่ง
sisaengtham@hotmail.com

 

www.freepowerthailand.com
www.facebook.com/FreePower4.0

20 มกราคม 2562