ซิลิคอน วัลเลย์

50472054_2123324701117583_6492004481364918272_oโครงการอบรมหุ่นยนต์สมองกลฝังตัวขนาดเล็ก ของโรงเรียนศรีแสงธรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามโครงการบริการวิชาการของวิศวะไฟฟ้า ซึ่งทางโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้บันทึกความร่วมมือยกระดับคุณภาพวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

กิจกรรมครั้งมีอาจารย์สมนึก เวียงวัฒนชัย และคณะ รวมถึงนักศึกษาจิตอาสาได้มาช่วยดูแลน้องๆ นักเรียน ซึ่งได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็กๆ นักเรียนชมรมหุ่นยนต์ และนักเรียนที่สนใการทำหุ่นยนต์ โดยได้มีการเขียนโค้ดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารกับตัวหุ่นยนต์

กิจกรรมมี  2 วัน ช่วยแรกเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ การเขียนโค้ดคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ และทักษะการประกอบตัวหุ่นยนต์ลักษณะต่างๆ ที่มีข้อดีข้อด้อยต่อการใช้งานจริงอย่างไร ทั้งนี้นักเรียนสามารถนำไปสร้างเป็นหุ่นยนต์จริงได้ถ้ามีความพร้อม หรือมีงบประมาณเพียงพอ ซึ่งหุ่นยนต์เป็นการใช้งบประมาณสูงพอสมควรสำหรับโรงเรียนในชนบทตามแนวชายแดน แต่ด้วยความมุ่งหวังต่อการพัฒนา การยกระดับคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียนจึงจัดหางบประมาณมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน

นอกจากจะได้รับความรู้แล้วก็ยังมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการสื่อสารผลงานที่ได้ทำขึ้น มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบมือถือเพื่อสั่งการไปยังหุ่นยนต์ให้วิ่งไปตามต้องการ มีการใช้ระบบ IOT เข้ามาร่วมในกิจกรรมการบังคับหุ่นยนต์ แข่งขันหุ่นยนต์แข่งขันการทำภารกิจในช่วงท้ายการอบรมด้วย


กิจกรรมการอบรมหุ่นยนต์ได้รับความสนใจทั้งครูและนักเรียน เข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเป็นการจัดการศึกในรูปแบบของ STEM Education ที่โรงเรียนศรีแสงธรรมได้จัดเป็นธรรมชาติของโรงเรียนอยู่แล้ว

กิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นนับเป็นอีกมิติของการร่วมมือกับชุมชน หรือผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามามอบความรู้ ความสุขในการเรียนการสอน ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับอาจารย์สมนึก เวียนวัฒนชัย หัวหน้าโครงการ อาจารย์ผดุง และคณะ ที่มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับเด็กๆ ที่นี่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ จะเรียกได้ว่าเป็น “ซิลิคอน วัลเลย์ แห่งเมืองอุบล” ก็ว่าได้

#ซิลิคอนวัลเลย์แห่งเมืด้องอุบล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s