จิตอาสาหน่วยพระราชทาน

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

41353137_1935385046578217_6535986071757389824_o

สมเด็จพระเจ้ายู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราช ตามแนวพระราชดำริ”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัคร สมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชำชน ทรงมีพระราชโองการ และคำสั่งการ ให้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

41395139_1935374576579264_6424957765541691392_o

จิตอาสาพระราชทานวัดป่าศรีแสงธรรม

โดยมีพล.ต.ท. สกลเขต จันทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนชุมชนของตนเอง

41330029_1935374906579231_3054173221533253632_o มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ. อุบลราชธานี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ออกหน่วยจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปรับปรุงพัฒนาทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี41305896_1935384639911591_3276904594801688576_o

พร้อมนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้มอบหมวก ผ้าพันคอ ประชาชนจิตอาสา และกระปุกออมสินพระราชทานแก่เด็กนักเรียนและครูโรงเรียนศรีแสงธรรมทุกคนได้เป็นประชาชนจิตอาสา นำความปลาบปลื้มแก่บุคคลากร คณะครู นักเรียนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรในทั่วทุกพื้นที่ของไทย

41316568_1935386363244752_4102234014436294656_o

ข้าราชการตำรวจเป็นผู้อัญเชิญของพระราชทานสำหรับจิตอาสา

ทั้งนี้ยังทรงโปรดพระราชทานโรงครัวพระราชทานได้จัดทำอาหารเลี้ยงประชาชนกว่า 2,000 คน ที่มาร่วมงานให้ได้รับความอิ่มหนำสำราญกันทุกถ้วนหน้า เห็นได้จากการทำงานร่วมกันเจ้าหน้าที่สอบถามระเอียดยิบ มากี่คน มีอาหารอะไร ซื้อไก่กี่กิโล แต่ละกิโลมีกี่น่อง ถ้าให้ครบทุกคนต้องซื้อเท่าไหร่ หรือไอครีมกี่ถัง ถังหนึ่งมีกี่ถ้วย ทุกคนต้องได้เท่ากันหมดถ้าอยากรับประทานอะไรที่มีในงานต้องมีสิทธิ์ได้ทุกคนเท่ากัน นับเป็นประสบการณ์ที่ดีๆ ของทางคณะผู้บริหารและครูได้เห็นการทำงานเป็นระบบระเบียบอย่างมาก 

41456113_1935387429911312_963456474112065536_o

นักเรียน 220 คนรับหมวก ผ้าพันคอ และกระปุกออมสินพระราชทาน

41319025_1935386033244785_5535173917724901376_o

พระครูวิมลปัญญาคุณรับของพระราชทาน

นอกจากเรื่องการจัดการเรื่องอาหารเรื่องครัวแล้วยังได้เห็นการจัดงาน กระบวนการคิด การออกแบบ การวางแผนที่น่าจดจำ การแบ่งพื้นที่งาน การจัดคนเข้างาน การลงมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งมีสิ่งดีๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทุกคน

41377089_1935380239912031_231308294109528064_o

ผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมรับผิดชอบโซน

ท้ายนี้จึงขออนุโมทนาของคุณทุกท่านที่สนับสนุนโรงเรียนและวัดป่าศรีแสงธรรม รวมไปถึงข้าราชการ ทหารตำรวจคณะแพทย์ พยาบาลที่มาอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน ด้วยดีเสมอมา 

8 กันยายน 2561

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s