ไฟฟรี 4 ภาค

48383248_2089822834467770_4090669595948482560_n

โซล่าร์เซลล์โรงพยาบาล

โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลระยะที่ 1 ขนาด 400 กิโลวัตต์ 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อลดค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลแต่ละเดือนที่เป็นหลักแสน ถึงหลักล้านบาทต่อเดือนตามแต่ขนาดของโรงพยาบาล

ที่มาของโครงการ

เริ่มจากทางโรงเรียนศรีแสงธรรมได้ไปติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี

ไฟฟรี4ภาค

ไฟฟรี 4.0

 วัตถุประสงค์ของโครงการโรงพยาบาลไฟฟรี 4 ภา

เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง 18,000 บาท/เดือน ปกติมีค่าไฟฟ้าประมาณ 7-8 แสนบาท ซึ่งจัดทำเพื่อนำร่อง ศึกษาทดลอง 30 กิโลวัตต์ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีผลของการช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนประมาณ 2 ตัน/เดือน

ไฟฟรี

1 ปีผ่านไป

ผลการดำเนินงาน

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า 202,824.53 บาท ภายในเวลาไม่ถึงปี
-จากการติดตั้ง  334 วัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 45,090 หน่วย
– เฉลี่ยวันละ 135 หน่วย หรือ 1,642 หน่วยต่อปี/กิโลวัตต์
– ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 17,763 กิโลคาร์บอน เท่ากับปลูกต้นไม้ 50 ต้น

งบประมาณที่ใช้

-โรงพยาบาลออกเงิน 300,000 บาท
– โรงเรียนศรีแสงธรรม คณะจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค 220,000 บาท

– พระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา บริจาค 200,000 บาท
– คณะจิตอาสาและทีมงานช่างขอข้าวติดตั้งฟรี

จากเงินบริจาคของเราวันนี้

ผ่านไปไม่ถึงปีโรงพยาบาลได้คืนมาสองแสน คาดว่าปีหน้าจะได้เงินคืน จากนั้นอีก 24 ปี โรงพยาบาลจะมีรายได้ปีละ 230,000- 250,000 บาทจากเงินของเราในวันนี้ ถ้าได้ปีละ 240,000บาท ตลอดโครงการจะมีรายได้ถึง 5,760,000 บาท แล้วถ้าติดตั้งมากกว่านี้จะมีงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลขนาดไหน หากคิด 30 บาทรักษาทุกโรค เท่ากับช่วยเหลือคนปีละ 8,333 คน

ยอดรับบริจาค

ณ วันที่ 20 มกราคม 2562 มี 2 บัญชีที่รับบริจาค

  1. บัญชี “กองทุนพัฒนาพลังงานทดแทน โรงเรียนศรีแสงธรรม”  ธ.กรุงไทย สาขาโขงเจียม มียอด 174,170.35 บาท
  2. บัญชี ” พระครูวิมลปัญญาคุณ เพื่อโครงการไฟฟรี 4.0″ ธ.กรุงเทพ สาขา วารินชำราบ 118,334.51 บาท

รวมยอดรับบริจาคทั้งสิ้น 292,504.86 บาท

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคติดตั้งโซล่าร์ให้โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือที่ประสงค์จะบริจาคให้โรงพยาบาลโดยตรงขั้นต่ำโรงพยาบาลละ 30 กิโลวัตต์ งบประมาณ 1.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ยังมีแนวคิดจะขยายไปยังโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 800 แห่งทั่วประเทศ หรือช่วยผลักดันโครงการของโรงพยาบาลให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน หากติดตั้งโรงพยาบาลละ 250 กิโลวัตต์ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้ไม่น้อย

img_3051

นักเรียนโรงรียนศรีแสงธรรมช่วยกันติดตั้งโซล่าร์เซลล์

แนวทางการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ชุมชนช่วยโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลช่วยชุมชน ต่างพึ่งพาอาศัยกัน  และที่สำคัญ เปรียบเสมือนว่าเราได้บริจาคทุกเดือนให้กับโรงพยาบาลเท่ากับจำนวนค่าไฟฟ้าที่ลดลง ตลอด 25 ปี เท่ากับอายุของแผ่นโซล่าร์เซลล์

5

มอบระบบโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

โครงการเริ่มติดตั้งตามความพร้อมด้านงบประมาณ หรือมีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่แจ้งความประสงค์จะบริจาคให้โรงพยาบาลเองอย่างเช่น ผู้ใหญ๋ใจบุญในอำเภอแก่งคอย บริจาคให้โรงพยาบาลจำนวน 1 ล้านบาท ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

การดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์

มีการรับสมัครจิตอาสา และลูกศิษย์ที่เคยมาฝึกอบรมโซล่าเซลล์ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การติดตั้งและการทำงานของโซล่าเซลล์ในระบบต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือได้ในแต่ละพื้นที่ของโครงการซึ่งจะให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศสำหรับโรงพยาบาลที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการโปรดแจ้งข้อมูลเบื้องต้น
1 ค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือนย้อนหลัง 2 ปี
2 พื้นที่ๆ คาดว่าสามารถติดตั้งได้ ขอให้เองไปทางทิศใต้ไม่มีเงาบัง หรือจะสร้างขึ้นใหม่
3 บุคลากรที่จะร่วมเรียนรู้ไปสู่การบำรุงรักษา
4 ความพร้อมด้านอื่นๆ เช่นงบประมาณ หรือระยะเวลาโครงการที่สะดวก
5 เหตุผล/แรงบันดาลใจที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถโอนเข้าบัญชี “กองทุกพัฒนาพลังงานทดแทนโรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขาโขงเจียม เลขที่ 338-0-34123-1 และ พระครูวิมลปัญญาคุณ เพื่อโครงการไฟฟรี 4.0 ธ.กรุงเทพสาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 257 464 3777

หากบริจาคแล้วมีความประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีแจ้งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อที่อยู่จัดส่ง
sisaengtham@hotmail.com

 

www.freepowerthailand.com
www.facebook.com/FreePower4.0

20 มกราคม 2562

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s