แกลดิโอลัส

img_3338

ดอกแกลดิโอลัส

ดอกคำมั่นสัญญา 

เป็นชื่อที่เรียกกันเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาว ที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศ มีชื่อว่า แกลดิโอลัส หรือ ซ่อนกลิ่นฝรั่ง เป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันมีสีสัน สะดุดตา เชน สีขาว เหลือง ชมพูแดง ม่วง ส้ม มี  ช่อดอกยาว เหมาะสําหรับปลูกเพื่อตัดดอกเป็นการค้าเพราะสามารถตัดช่อดอกได้ตั้งแต่ดอ่กยั้งไม่บาน แกลดิโอลัสเป็นที่นิยมปลูกเพราะปลูกง่าย อายุสั้นให้ผลผลิตเร็ว สภาพเมืองไทยใช้เวลาจากวันงอกจนถึงดอกบานตั้งแต่ 70-105 วันแล้วแต่พันธุ์ ฤดูกาลและสถานที่ปลูก ความสูงของต้นมีตั้งแต่ 18-48 นิ้ว พันธุ์ที่ปลูกในปัจจุบันเป็นพันธุ์ที่ส่งมาจากต่างประเทศโดยใช้หัว (corn) ปลูก เมื่อปลูกหัวเก่าจะฝ่อไปและเกิดหัวใหม่ขึ้นแทนซึ่งเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อไปได้

img_5262

การคัดเลือกหัวพันธุ์เพื่อเตรียมปลูก

การปลูกแกลดิโอลัส

  1. การเตรียมดิน

เนื่องจากแกลดิโอลัสเป็นพืชหัว ดินที่เหมาะสมจึงเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรียวัตถุสูง ระบายนํ้าดี และเก็บความชื้นดี แปลงปลูกควรกว้างประมาณ 1 เมตร ส่วนความยาวแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างแถว 20 ซม. ระหว่างต้นห่างกัน 15 ซม. แต่ละแถวทำเป็นร่อง ลึก 10 ซม. ยาวตลอดแปลงปลูก

img_3604

การเตรียมแปลงทดลองของนักเรียน

2.การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกแกลดิโอลัสให้ได้ดอกที่มีคุณภาพดี ควรการคัดขนาดของหัวก่อนนำ ไปปลูก โดยคัดหัวที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นหัวที่มีอาหารสะสมอยู่มาก สังเกตได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางของ หัวควรมีขนาดอย่างตํ่า 1.5 นิ้ว และส่วนบนของหัวนูนแหลมขึ้น ไม่ควรเลือกหัวที่บุบลึกลงเพราะทำให้ต้นที่งอกใหม่ไม่แข็งแรง เนื่องจากเป็นหัวเก่าการปลูกต้องฝังหัวลึกพอสมควร ขึ้นอยู่กับ ขนาดของหัวและลักษณะดิน แล้วจึงกลบดินคลุมทับด้วยฟางข้าวหรือพลาสติก เพื่อรักษาความชื้น และกำจัดวัชพืชได้ง่ายขึ้น การให้นํ้าควรให้อย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มี อากาศร้อนจัดและในระยะที่แท่งช่อดอกไม่ควรให้ต้นขาดนํ้า

img_6962

การปลูกแกลดิโลลัสในแปลงทดลองของโรงเรียน

การตัดดอก

แกลดิโอลัสจะให้ดอกเมื่ออายุประมาณ      70-120 วันหลังปลูกและควรตัดดอกเมื่อดอกล่างสุด   2-4 ดอกปรากฏสีของดอก (ยังไม่บาน) โดยใช้มีดคม ๆ ตัด การตัดควรเหลือทิ้งใบไว้บนต้นอย่างน้อย 4-5 ใบเพราะถ้าตัดตํ่าเกินไปจะทำให้หัวใหม่มีขนาดเล็กและไม่สมบูรณ์ หลังจากตัดดอกแล้วควรแช่นํ้าทันที คัดขนาดของช่อดอกให้เสมอกันโดยพิจารณาจากความยาว ของช่อดอกและจำ นวนดอกในแต่ละช่อ จากนั้นนำ ช่อดอกมามัดรวมกัน มัดละประมาณ 20 ช่อ และเพื่อป้องกันดอกสูญเสียนํ้ามากเกินไปควรห่อให้มิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อขนส่งจึงบรรจุใส่กล่อง  ถ้าเป็นไปได้ควรเก็บดอกไว้ที่ห้องเย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส ในระหว่างรอการ ขนส่ง เพราะสามารถยืดอายุอายุการเก็บรักษาได้  3-7 วัน ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการควร ใส่ช่อตั้งขึ้นเพราะถ้าวางในแนวราบปลายช่อดอกจะโค้งงอเนื่องจากการต้านแรงดึงดูดของโลก

img_3342

ดอกแกลดิโอลัสที่บานในแปลง

จากการทดลองปลูก และให้นักเรียนได้ศึกษาทดลองเพื่อสังเกตการเจริญเติมโต และลักษณะต่างๆ ของดอกแกลดิโอลัสสามารถปลูกได้ดีจนมีผู้มาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำ เพราะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังขยายหัวพันธุ์เองได้ด้วย

img_4882

นักเรียนกำลังสังเกตการเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส

ทั้งนี้โรงเรียนยังได้นำดอกแกลดิโอลัสจากแปลงไปร่วมประดับในงานอุ่นไอรักครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่พระลาน พระราชวังดุสิตอีกด้วย

 

 

นอกจากจะไปประดับตามงานที่ใช้ทั้งต้นแล้วยังสามารถจัดแจกันรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งมีอายุประมาณ 7-10 วัน โดยก็จะโรยไปทีละดอกๆ และจะค่อยๆ บานขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงยอด

50553648_2122929084490478_542354017573928960_n

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีความประสงค์จะเข้ามาชมแปลงดอกไม้ของโรงเรียน หรือจะสั่งจองไปประดับงาน รวมทั้งจองดอกไปจัดงาน ติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีแสงธรรม 212 ม.5 บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 089 283 5885 ผอ.จิราภรณ์ ว่องไว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s