ไนแองการ่าเอเซีย

ไนแองการ่าแห่งเอเซีย เป็นคำเปรียบเทียบความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็งซึ่งอยู่สุดเขตของลาวทางใต้ ถัดขึ้นมาหน่อยจะเป็นน้ำตกหลี่ผี มักจะได้ยินคำว่า “หลี่ผีสีทันดร” เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไปตามซอกหินลักษณะคล้ายแกรนแคนยอนในอเมริกาแต่น้ำตกหลี่ผีจะไม่ลึกเท่าแกรนแคนยอน และน้ำตกผาส้วมเมีองบาเจียง ที่อยู่ตอนบนขึ้นมาจากปากเซ เป็นน้ำตกที่สวยงามเปรียบเสมือนห้องหอ เล่ากันเป็นตำนานว่าเป็นห้องหอของท้าวบาเจียง จึงได้ชื่อว่าผาส้วม ที่มีความหมายว่าห้องหอนั่นเอง

ศรีแสงธรรมนำสู่อาเซียนเที่ยวปราสาทวัดพู

โรงเรียนศรีแสงธรรม นำเข้าสู่อาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทยด้านจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากโรงเรียนศรีแสงธรรมประมาณ 100 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก เป็นปราสาทขอมที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยวรมันที่ 7