ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ บริจาค 3,000,000.บาท สร้างอาคารเรียน

บ. ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ จำกัด คุณสมพร หอพรสิริ, คุณสุภาพร หอพรสิริ, คุณชัยพร หอพรสิริ, คุณกัลป์ หอพรสิริ ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนศรีแสงธรรม จำนวน 3,000,000 บ. (สามล้านบาทถ้วน). ขออนุโมทนา ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ใบโอนเงิน