Donation Box

ผ้าป่าสร้างอาคารเรียน
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างอาคารเรียนในวันที่ 9 มกราคม 2558 อ่านต่อ

ป้ายบริจาค1

ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน ภาพ

ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน
ทุนการศึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรม
ทุนอาหารกลางวัน
ต้นกล้าศรีแสงธรรม

ขอเชิญร่วมบริจาีคสร้างอาคารเรียน
ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม
โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นโรงการการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ม.1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน 164 คน ครู 11 คน
มี พื้นที่ 14 ไร่
มีอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร+หอประชุม) 1 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง ห้องเรียนบ้านดิน 1 ห้อง ห้องน้ำแยกชาย-หญิง 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง
ปัจจุบันมีนักเรียนครบทุกชั้นทำให้ห้องเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการอื่นๆไม่มี จำเป็นต้องสร้างอาคารเรียนเพิ่ม จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ชั้น(รวมดาดฟ้า) 12 ห้องเรียน

งบประมาณ 18 ล้านบาท
ที่มาของงบประมาณ จากเงินบริจาค

การดำเนินการ
ขณะนี้กำลังทำโครงสร้างชั้นสอง ใช้งบประมาณไปแล้ว 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท)
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน >>>>>>> ภาพกิจกรรม

ผู้ร่วมบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค หรือสามารถบริจาคผ่านบัญชี “โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862 006 4355 หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786-006-3333 แจ้งหลักฐานการโอนเงินเพื่อจะนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ sisaengtham@hotmail.com เพื่อทางโรงเรียนจะออกไปเสร็จรับเงินได้ถูกต้อง
ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียนได้ที่
ภาพการก่อสร้าง >>>>>>>>>>>> ชมภาพบน facebook

รายนามผู้บริจาคสร้างอาคารเรียน

1.คณะผ้าป่า2554 ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ดร.สิริ การเจริญดี คุณสุเจนต์ ศรีสุข 1,000,000 บ.(หนึ่งล้านบาท)
2.คณะผ้าป่า เมษายน 55 ประธานโดย ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 400,000 บ.(สี่แสนบาท)
3.บริหารมสธ.54 (เมษายน 55) 70,000 บ.(เจ็ดหมื่นบาท)
4.คุณสมศักดิ์ โภคาชัยพัฒน์ (7 ต.ค.55X 10,999 บ.(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท)

ยอดรับบริจาคทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน วันที่ 22 ต.ค.2555
ยอดรายรับเป็นเงิน 1,480,999.บ
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,600,000.บ.

รายจ่ายมากกว่ารายรับ 1,119,001 บ. (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งบาทถ้วน)

ยอดเงินทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม วันที่ 23 ต.ค.55
นำโดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ดร.สิริ การเจริญดี และ คุณสุเจนต์ ศรีสุข รวมเป็นเงิน 1,000,000. บ.(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญกุศลมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2555 คุณ กัณฑชิต ศรัณย์บัณฑิต จาก บ.ไลอ้อน(ประเทศไทย)จำกัด หรือ อาร์ สยาม บริจาค 22,222 บาท
วันที่ 26 ธันวาคม 2555
บ. ซีพี แอนด์ เค ซิสเต็มส์ จำกัด คุณสมพร หอพรสิริ, คุณสุภาพร หอพรสิริ, คุณชัยพร หอพรสิริ, คุณกัลป์ หอพรสิริ ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียน จำนวน 3,000,000 บ. (สามล้านบาทถ้วน). ขออนุโมทนา ขอบคุณในกุศลจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้
-คุณยง วุค ลี บริจาค 20,000 บาท

รวมยอดบริจาค จากวันที่ 23 ต.ค.55 – 31 มี.ค.56 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,042,222.บาทถ้วย
ชำระหนี้เดิม 4,042,222-1,119,001 = 2,923,221.บาท
ยอดคงเหลือ 2,923,221. บาท

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
วันที่ 1 เม.ย.56 กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้น 3 จะต่อขึ้นชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นสุดท้าย และได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์จนถึงชั้น 4 และค่าจ้างแรงงาน รวม 2,940,221.บาท

สรุปยอดปัจจุบัน ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

รายจ่ายมากกว่ารายรับ 17,000. บาท

รายการบริจาคประจำเดือนเมษายน

1.ขออนุโมทนาผู้มีจิตศรัทธาจากฮ่องกง ครอบครัวเคาเซิล จำนวน 10,000 บาท
2.ขออนุโมทนาขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจากฮ่องกง คุณ Alice Kok และคณะ ร่วมกันบริจาค 12.210 บาท
3.ขอกราบขอบพระคุณวัดพุทธธรรมาราม เมืองหยุ่นหลอง ฮ่องกง บริจาค 10,000 บาท
4.ขอขอบคุณ คุณวีระกิต แต้ภักดี ร่วมบริจาค 4,000 บาท

บริจาคลดภาษีได้สองเท่า

บริจาคลดภาษีได้สองเท่า


สรุปยอดบัญชี 24 ต.ค.56
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด 8,330,892.75 บาท
ยอดรับบริจาคทั้งสิ้น 6,460,694 บาท
ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ 1,870,198.75 บาท

2 responses to “Donation Box

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s