โซล่าร์เซลล์โรงพยาบาล

5

พิธีมอบโซล่าร์เซลล์ให้โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลของพระครูวิมลปัญญาคุณเริ่มตั้งแต่การสอนนักเรียนให้รู้จักโซล่าร์เซลล์ และใช้เองในวัดในโรงเรียนศรีแสงธรรม 100% จนกลายเป็นศูนย์อบรมโซล่าร์เซลล์ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปเปิดอบรมมากกว่า 30 รุ่น ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั่วใจทั่วไปนำไปต่อยอดใช้งานให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จากนั้นทางโรงเรียนยังได้ออกไปบริการสังคม ช่วยเหลือตามวัดต่างๆ หรือชุมชนที่เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งในเมืองและตามชนบท รวมไปถึงช่วยเหลือในงานภัยพิบัติต่างๆ เช่นน้ำท่วมก็จะมีชุดเคลื่อนที่ออกไปแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่งปี 2560 นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้พานักศึกษาแพทย์มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนศรีแสงธรรม เพราะมีแนวคิดอยากจะใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลในการประหยัดค่าไฟฟ้า จึงมีการระดมทุนบริจาคโดยพระครูวิมลปัญญาคุณได้รวบรวมติดตั้งขนาด 30.72 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไปเดือนละ 18,000 บาท และขยายการติดตั้งจนประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 5,000,000 บาท จึงเป็นที่มาของการขยายแนวคิดนีัไปสู่โรงพยาบาล 7 แห่งทั่วประเทศในนาม”กองทุนแสงอาทิตย์” ที่มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม และรับเงินบริจาคเมื่อครบแล้วก็ไปติดตั้งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

เริ่มต้นที่โรงพยาบาลแก่งคอยที่มีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ติดต่อขอบริจาคตั้งต้น 1 ล้านบาท และมาต่อที่โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นการรวบรวมเงินบริจาคโดยพระครูวิมลปัญญาคุณเป็นเจ้าภาพติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด 30 กิโลวัตต์

มีโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก และโรงพยายาลพระปกเกล้า จ.จันทรบุรี

โครงการดังกล่าวช่วยนำร่องให้กับโรงพยาบาลทีสนใจเป็นจำนวนมากติดต่อเข้ามาขอรับการสนับสนุน แต่ด้วยทุนมีจำกัดการขอรับบริจาคค่อยข้างล่าช้าต้องใช้เวลา 1 ปีจึงปิดโครงการได้ ส่วนโรงพยาบาลที่สนใจก็ขอให้ช่วยระดมทุนร่วมกับโรงพยาบาลและชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก ติดต่อครูบาอาจารย์ให้ช่วยระดมทุนเป้าหมายจะติดตั้งขนาด 137 กิโลวัตต์ และทางโรงเรียนศรีแสงธรรม โดยพระครูวิมลปัญญาคุณก็ช่วยประชาสัมพันธ์ และช่วยบริจาคร่วมด้วย พร้อมกับพานักเรียนทีมงานช่างขอข้าวไปติดตั้งให้

นักเรียนของที่นี่ได้เรียนวิชาโซล่าร์เซลล์กับพระครูวิมลปัญญาคุณจนสามารถออกไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์โรงพยาบาลก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้ว ผ่านไป 2 เดือนแรกสามารถลดค่าไฟฟ้าลงเดือนละ 90,000 บาท นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้เพราะโรงพยาบาลมีค่าไฟฟ้าประมาณ 180,000 บาท สามารถลดได้มา 50% และยังมีโครงการจะติดตั้งต่อไปอีกเมื่อมีทุน

ติดตั้ง รพ.บ้านตาก_๒๐๐๓๑๔_0008

จากความสำเร็จดังกล่าวโรงพยาบาลธวัธบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้มาปรึกษาแนวทางและขอดำเนินการเหมือนที่รพ.บ้านตาก ติดตั้งขนาด 137 กิโลวัตต์เช่นกันตอนนี้ทีมงานกำลังดำเนินการ และโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายกำลังจะติดตั้งอีกแห่งเร็วๆ นี้

 

101977663_3112540705529306_641265844492031252_n

พระครูวิมลปัญญาคุณ กับโครงการโซล่าร์เซลล์โรงพยาบาล

การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงไปได้มาก มีหลายที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนซึ่งจำกัดด้วยเงินบริจาค หากมีการระดมทุนจากทางโรงพยาบาลเองเป็นเบื้องต้น และชุมชนมีส่วนร่วม แล้วมีบริษัทห้างร้านผู้ใหญ่ใจดีรวมกันในแต่ละพื้นที่ หรือหาเครือข่ายช่วยสนับสนุนติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้ลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 60,000 บาท หรือถ้ามีกำลังติดตั้งก็สามารถทำให้ลดได้มากกว่านั้นตามกำลังศรัทธา  แต่ละแห่งระดมทุนได้ 2.7 ล้าน ลดค่าไฟไปปีละ 7.2 แสน 3 ปีกว่าๆ ถึงจุดคุ้มทุน แต่โรงพยาบาลไม่ใช่การลงทุนจึงคุ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่ติดตั้งไป จะหารายได้อย่างอื่นที่สม่ำเสมอเท่ากับลดรายจ่ายอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ทุกวันนี้โซล่าร์เซลล์มีอายุการใช้งานถึง 30 ปีแล้ว อินเวอร์เตอร์แปลงไฟรับประกัน 20 ปี ถ้าทุกคนช่วยกันให้เกิดสิ่งดีๆ ครบพื้นที่ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาลเป็นโครงการแรก จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลอื่นๆ ตามอย่าง อันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดลมๆ แล้งๆ แต่ได้ทำมาแล้ว เห็นผลแล้ว คิดว่าดีมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมจึงได้ดำเนินการมา

โขงเจียม1

ขณะนี้กำลังดำเนินการระดมทุนด้วยการจัดวิ่งที่อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี แต่ติดเรื่องไวรัสโควิดระบาดจึงต้องเลื่อนออกไป ซึ่งยังขาดปัจจัยอยู่ประมาณ 2 ล้านให้เพียงพอสำหรับการติดตั้ง ถ้าช่วยกันบริจาคคนละ 300 บาท 1 หมื่นคนก็เพียงพอต่อ 1 โรงพยาบาล หรือรวมตัวกัน 1 เครือบริษัทบริจาคให้กับ 1 โรงพยาบาลไปเรื่อยๆ ทั่วประเทศคงจะอยากเห็นสิ่งดีๆ สวยงามเกิดขึ้นที่บ้านเมืองตนเอง น่ามาชมมาท่องเที่ยว ชาวต่างชาติคงจะเล็งมาที่ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ หลังสถานการณ์โควิด เรามีอะไรดีๆ ให้เขาดูได้ไม่น้อยหน้า ท่านสามารถร่วมกันบริจาคได้ที่บัญชี วัดป่าศรีแสงธรรม (โครงการโรงพยาบาล Solar Cell) ธ.กรุงไทย สาขา โขงเจียม 338-042-5834

ยังมีโรงพยาบาลกู่แก้ว จ.อุดรธานี ก็ยังรอรับการสนับสนุน ถ้ามีโอกาสช่วยกันได้ก็ช่วยกับคนละไม้คนละมือ อย่าหวังพึ่งแต่เงินกู้มาพัฒนาประเทศ ให้ผู้บริหารเขาใช้จ่ายกันตามสบาย เราพอพึ่งตนเองได้ก็ช่วยกัน ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
พระครูวิมลปัญญาคุณ
11 มิถุนายน 2563

 

 

One response to “โซล่าร์เซลล์โรงพยาบาล

  1. รพ.ค้อวัง จ.ยโสธร จะต้องทำ อย่างไงคะจะได้ ระบบโซล่าเซลล์มา ใข้ในรพ.เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s