ต้านภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์

20663951_1462693810514012_4462540447017574529_n

ถังเก็บน้ำขนาด 57,000 ลิตร

การกักเก็บพลังงานส่วนที่เกินคมาไว้ในรูปแบบของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และทางเลือกพลังงานที่ขาดแคลนหรือพื้นที่ห่างไกลไฟเข้าไม่ถึง

 

 

เกษตรไทยยุค 4.0 หรือ 5.0 ก็ตามส่วนมากการประกอบอาชีพจะลำบาก และมีความเป็นอยู่แบบยากจนปัญหาหลักคือน้ำทำการเกษตรอยู่ใต้ดิน หรือแม้แต่อยู่ผิวดินเมื่อนำมาใช้ในแปลงหรือในพื้นที่ต้องการก็ย่อมจะอาศัยเครื่อสูบน้ำ ถ้าไม่จากไฟฟ้าก็จากน้ำมัน ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย ต้นทุนการดึงไฟจากสายส่ง หรือค่าน้ำมันในแต่ละวัน

 

 

โซล่าร์ปั๊มจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการนำมาใช้ นับวันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาและราคาถูกลงอย่างมากเมื่อก่อนมีการประมูลระดับสามแสนขึ้นไปซึ่งมีการกำหนดสเปคมาแล้ว การแข่งขันจึงน้อยมีปั๊มที่สามารถผูกขาดงานอยู่เจ้าเดียว แต่ปัจจุบันการแข่งขันสูงมีปั๊มออกมาแข่งขันกันมาก ราคาไม่ถึงแสน และยังมีชุดสำหรับชาวนาชาวสวนราคาประมาณสองหมื่นบาทออกมาจำหน่าย

 

 


ชุดใหญ่นี้สูบน้ำพลังแสงอาทิตย์สามารถสูบน้ำได้สูงถึง 20จ เมตร อัตราการไหลสูงสุด 8,000 ลิตร/ชม. ใช้โซล่าร์เซลล์ 330 วัตต์ 6 แผ่น เหมาะกับการใช้น้ำปริมาณมากๆ ต่อวันเพราะอัตราการไหลจะได้ถึงวันละ 40,000 ลิตร ดังนั้นจึงควรดูปริมาณความต้องการใช้น้ำของเราในแต่ละวัน 

25299607_1594692133980845_3606132680790812403_o

ชุด 400 วัตต์

สำหรับชาวสวนทั่วไปแนะนำชุดสูบน้ำขนาด 400 วัตต์ อัตราการไหลวันละ 10,000 ลิตร โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีแดดก็ได้น้ำทันที ถ้าหากว่ามีถังเก็บไว้จะดีที่สุด สร้างถังสูงสัก 6 เมตร ให้เก็บน้ำได้ 10,000 ลิตรขึ้นไป จากนั้นค่อยปล่อยน้ำจากถังไปใช้

17157640_1300612516722143_7532957481854694668_o

หากปล่อยน้ำไปจากบ่อบาดาลโดยตรงเวลาแดดน้อยเราก็ได้น้ำน้อย สู้แบบเก็บไว้ในถังไม่ได้ อยากใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ปกติเรารดน้ำตอนเช้าแดดยังไม่จัด จะมีน้ำออกน้อย ถ้าปล่อยจากถังเลยก็ไม่ต้องห่วง ตอนสายๆ ค่อยสูบน้ำเก็บไว้ในถังไว้ใช้ต่อ

 

 

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในป่าในเขา ในนาในไร่ขอให้มีแสงแดด และมีน้ำ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยี และความขยันหมั่นเพียร รู้จักพึ่งพาตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ ควรลงทุนไม่ลงทุน ลงทุนแล้วมีความเสียงอะไร ถ้าขาดเงินแล้วจะกู้มาลงทุนจะคุ้มค่าดอกเบี้ยไหม หรือไม่ทำจะดีกว่า อย่างนี้ให้รู้จักคิด

วิธีการต่อซับเมิร์สก็ดูเพิ่มเติมได้ พูดมากเจ็บคอ

 

สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์“กริดกู สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน”

“กริดกู สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน”
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดทดลองใช้ซัฟเมิส ขนาด 1.5 แรง ที่มีอัตราการไหลของน้ำ 70 ลิตร/นาที ที่ระดับความสูง 60 เมตร หรือสามารถสูบน้ำได้ 21,000 ลิตร/วัน

12313800_926562080793857_7486666032275278621_n

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำลึก 40 เมตร

เหมาะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพราะการลงทุนขยายสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่อาจจะใช้ทุนสูงและต้องเสียค่าไฟฟ้าต่อไป หรือมีบางที่มีเครื่องที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาขับเครื่องสูบน้ำมีค่าใช้จ่ายถึงวันละ 200 บาท/วัน ตลอด7เดือนนอกฤดูฝน
และระบบประปาหมู่บ้านที่สูบน้ำในเวลากลางวันเก็บไว้บนถังแล้วนำมาจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งมีค่าบริการหน่วยละห้าบาท จากการสอบถามพบว่าบางหมู่บ้านใช้ค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำขึ้นถังเดืนละ 5,000 บาท เก็บเงินค่าบริการได้เดือนละ 8,000 บาท ยังมีเหลือเก็บไว้เป็นค่าบริหารจัดการในชุมชนของตนเอง

ทดสอบซัพเมิส

โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

จากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหากลดค่าไฟฟ้าลงในภาคเกษตรก็จะทำให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น หรือในประปาหมู่บ้านที่มีค่าบริการน้ำด้วยทำให้ระยะเวลาคุ้มทุนได้เร็วขึ้น การลงทุนระบบสูบน้ำนี้ตามที่ได้สอบถามช่างที่รับเหมาติดตั้งพบว่ามีราคาตั้งแต่ 130,000 – 170,000 บาท หากรับงานราชการหรือบริษัทรับตั้งแต่ราคา 190,000 – 250,000 บาท

12313951_926562104127188_5105236114220788610_n

ช่างขอข้าวจาก โรงเรียนศรีแสงธรรม กำลังติดตั้งถวายวัด

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ช่างนำมาติดตั้งได้คุณภาพ หรือประสิทธิภาพอย่างไร รวมถึงบริการหลังการติดตั้งเป็นปัจจัยที่ผู้ติดตั้งต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะสื่อโฆษณาต่างๆมักจะบอกข้อดีที่สุดส่วนข้อด้อยเราต้องหาเอง การแสวงหาความรู้ หาข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะทำให้ได้ของดีและคุ้มค่า