ต้านภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์

20663951_1462693810514012_4462540447017574529_n

ถังเก็บน้ำขนาด 57,000 ลิตร

การกักเก็บพลังงานส่วนที่เกินคมาไว้ในรูปแบบของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และทางเลือกพลังงานที่ขาดแคลนหรือพื้นที่ห่างไกลไฟเข้าไม่ถึง

 

 

เกษตรไทยยุค 4.0 หรือ 5.0 ก็ตามส่วนมากการประกอบอาชีพจะลำบาก และมีความเป็นอยู่แบบยากจนปัญหาหลักคือน้ำทำการเกษตรอยู่ใต้ดิน หรือแม้แต่อยู่ผิวดินเมื่อนำมาใช้ในแปลงหรือในพื้นที่ต้องการก็ย่อมจะอาศัยเครื่อสูบน้ำ ถ้าไม่จากไฟฟ้าก็จากน้ำมัน ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย ต้นทุนการดึงไฟจากสายส่ง หรือค่าน้ำมันในแต่ละวัน

 

 

โซล่าร์ปั๊มจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการนำมาใช้ นับวันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาและราคาถูกลงอย่างมากเมื่อก่อนมีการประมูลระดับสามแสนขึ้นไปซึ่งมีการกำหนดสเปคมาแล้ว การแข่งขันจึงน้อยมีปั๊มที่สามารถผูกขาดงานอยู่เจ้าเดียว แต่ปัจจุบันการแข่งขันสูงมีปั๊มออกมาแข่งขันกันมาก ราคาไม่ถึงแสน และยังมีชุดสำหรับชาวนาชาวสวนราคาประมาณสองหมื่นบาทออกมาจำหน่าย

 

 


ชุดใหญ่นี้สูบน้ำพลังแสงอาทิตย์สามารถสูบน้ำได้สูงถึง 20จ เมตร อัตราการไหลสูงสุด 8,000 ลิตร/ชม. ใช้โซล่าร์เซลล์ 330 วัตต์ 6 แผ่น เหมาะกับการใช้น้ำปริมาณมากๆ ต่อวันเพราะอัตราการไหลจะได้ถึงวันละ 40,000 ลิตร ดังนั้นจึงควรดูปริมาณความต้องการใช้น้ำของเราในแต่ละวัน 

25299607_1594692133980845_3606132680790812403_o

ชุด 400 วัตต์

สำหรับชาวสวนทั่วไปแนะนำชุดสูบน้ำขนาด 400 วัตต์ อัตราการไหลวันละ 10,000 ลิตร โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีแดดก็ได้น้ำทันที ถ้าหากว่ามีถังเก็บไว้จะดีที่สุด สร้างถังสูงสัก 6 เมตร ให้เก็บน้ำได้ 10,000 ลิตรขึ้นไป จากนั้นค่อยปล่อยน้ำจากถังไปใช้

17157640_1300612516722143_7532957481854694668_o

หากปล่อยน้ำไปจากบ่อบาดาลโดยตรงเวลาแดดน้อยเราก็ได้น้ำน้อย สู้แบบเก็บไว้ในถังไม่ได้ อยากใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ปกติเรารดน้ำตอนเช้าแดดยังไม่จัด จะมีน้ำออกน้อย ถ้าปล่อยจากถังเลยก็ไม่ต้องห่วง ตอนสายๆ ค่อยสูบน้ำเก็บไว้ในถังไว้ใช้ต่อ

 

 

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในป่าในเขา ในนาในไร่ขอให้มีแสงแดด และมีน้ำ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยี และความขยันหมั่นเพียร รู้จักพึ่งพาตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ ควรลงทุนไม่ลงทุน ลงทุนแล้วมีความเสียงอะไร ถ้าขาดเงินแล้วจะกู้มาลงทุนจะคุ้มค่าดอกเบี้ยไหม หรือไม่ทำจะดีกว่า อย่างนี้ให้รู้จักคิด

วิธีการต่อซับเมิร์สก็ดูเพิ่มเติมได้ พูดมากเจ็บคอ

 

Green Energy School

IMG_2621

Green Energy School

โรงเรียนศรีแสงธรรม ได้มีแนวคิดในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงเรียน 100% บนแนวคิดใช้เท่าไหร่ผลิตเท่านั้น หรือที่เรียกว่า Consumption = Generation หรือจะบอกว่าเป็น Net Zero ก็ว่าได้

32584767_1761415223975201_740888047607873536_n

ซุ้มประตูโซล่าร์เซลล์

ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าร์เซลล์ เพื่อรองรับการศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจ และรายการทีวีต่างๆ ที่เข้ามาทั้งในและต่างประเทศ จึงจัดเป็นจุดการเรียนรู้แต่ละจุดเพื่อสะดวกต่อการเยี่ยมชม และบางครั้งเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องมีธุระก็สามารถรับฟังการอธิบายจากครูหรือนักเรียนได้

อาคารอำนวยการ 

ได้รวมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีในโลกขณะนี้ ไว้ในที่เดียวกัน 4 แบบคือ ระบบออนกริด ระบบสมาร์ทไฮบริด ระบบไฮบริด และระบบอ๊อฟกริด ขนาดกำลังผลิต 16 KWh. เพื่อจ่ายไฟไปยังจุดต่างๆ ผ่านตู้เมนการจ่ายไฟของโรงเรียนคือ ตู้ MDB

MDB จุดควบคุมไฟฟ้าของโรงเรียนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไฟจากการไฟฟ้าเข้ามายังโรงเรียน และเป็นจุดกระจายไฟฟ้าจากระบบผลิตต่างๆภายในโรงเรียนไปยังอาคารแต่ละอาคาร ซึ่งสามารถดูพลังงานที่ผลิตได้และดูการใช้พลังงานของแต่ละจุดภายในโรงเรียนผ่านวัตต์มิเตอร์ที่แสดงผลอยู่บนหน้าจอ

32384069_1761426693974054_7293102614638493696_o.jpg

อาคารรวมระบบผลิตไฟฟ้าที่มีในโลกไว้ที่นี่

อาคารเรียน 4 ชั้น

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% มี Smart Hybrid Inverter 2 ชุด ขนาด 5 KWh.สำหรับผลิตไฟฟ้าให้กับชั้น 1 กับ ชั้น 2 และขนาด 3.6 KWh. สำหรับผลิตไฟฟ้าไห้กับชั้น 3 ชั้น 4 ใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 60 ตารางเมตร

 

32681738_1762089383907785_6493473725252370432_o.jpg

การเชื่อมต่อสายไฟภายในโรงเรียนจะเป็นแบบร้อยท่อลอดใต้ดิน ไม่มีเสาไฟระโยงระยายภายในโรงเรียน

IMG_4156

นอกจากนั้นโรงอาหาร และบ้านพักครูก็จะมีระบบโซล่าร์เซลล์แยกออกต่างหากไม่รวมด้วยกัน และป้องกันไฟฟ้าดับ ไฟไม่พอแต่ละจุดสามารถย้ายไฟข้ามตึกไปใช้ด้วยกัน เป็นการจำลองระบบซื้อขายไฟฟ้าบ้านต่อบ้าน เมื่อเราไม่ใช้ไฟก็ขายให้ข้างบ้านที่ใช้ไฟฟ้าได้

IMG_7841

ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้นำระบบการจัดการพลังงานเข้ามามีบทบาทในการใช้พลังงานให้คุ้มค่าภายในโรงเรียน ซึ่งระบบต่างๆ และวิธีการจัดการจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป  หรือท่านติดตามในสื่อรายการทีวีต่างๆ ที่นำไปเผยแพร่เรื่องราวของโรงเรียนศรีแสงธรรม เช่น

ท่านนายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างการพึ่งพาตนเองของโรงเรียนทางรายการคืนความสุขถึง 2 ครั้ง 2 ครา

IMG_1815

IMG_1810

หรือสำนักข่าวต่างๆประเทศก็มี นำไปเสนอเป็นภาษาต่างประเทศก็ติมตามกันได้

บ้านกินแดด

บ้านกินแดด

37085223_1841084039341652_2682955650496987136_n

บ้านดิน และบ้านกินแดด

บ้านกินแดดศรีแสงธรรม ตัวอย่างการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านพักอาศัยสำหรับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลจากสายส่งหรือไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ให้คนมีทางเลือกในการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น

แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสายส่งแค่ไหน หรือไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลย ถ้าอยากมีไฟฟ้าใช้ไม่ต้องไปออกข่าวอ้อนวอนนายกให้ยาก หรือไปทำเป็นบนบานศาลกล่าวกับเสาไฟฟ้า เอาสูตรนี้ไปลองทำดู 

โดยมีอุปกรณ์สำหรับชุดเล็กๆ สำหรับที่ต้องการใช้งานน้อย จึงแนะนำขนาด 300 วัตต์เป็นพื้นฐานสำหรับที่เหมาะกับงบประมาณ หากต้องการใช้งานมากขึ้น นานขึ้น หรือมีคนจำนวนมากก็ต้องใช้ขนาด 1,500 วัตต์ที่ติดตั้งไปกับรถนอนนา “ชุดนอนนา” โมเดล 1,500 วัตต์

 

แต่ถ้ามีงบประมาณน้อย หรือไม่ต้องการใช้มากบ้านกินแดดชุดนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันโดยมีอุปกรณ์ดังนี้

37338451_1849289231854466_7465846551470931968_o

แผ่น 150  วัตต์ 2 แผ่น

  1. แผ่นโซล่าร์เซลล์ขนาด 150 วัตต์ 1แผ่นราคาประมาณ 3,000 บาท

2. คอนโทรลชาร์จ 10 แอมป์ราคาประมาณ 300 – 600 บาทแล้วแต่คุณภาพของแต่ละยี่ห้อ

3. แบตเตอรี่ 100 แอมป์ถ้าเป็นแบตรถยนต์ก็ไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนที่นี่จะไม่แนะนำแบตเตอรี่รถยนต์ควรเป็นแบตเตอรี่แห้งราคาประมาณ 7,000 บาท

4. หากมีงบประมาณเพิ่มเติมอาจจะใช้อินเวอร์เตอร์เป็นตัวแปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 220 โวลท์ขนาด 300 วัตต์ หรือไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าไม่มีความจำเป็น

50527314_2181838852130117_2638779210323197952_n

คอนโทรลชาร์จ 10 แอมป์

 

นอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์การต่อ และสายไฟ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นประเภทกระแสตรงหรือเรียกว่า DC 12 V. ทั้งหลอดไฟ หม้อหุงข้าว เตารีด พัดลม ทีวี เครื่องสูบน้ำ (ยังไม่มีเครื่องซักผ้า) เครื่องใช้เหล่านี้มีขายหมด

37173086_1847638142019575_2710415034277691392_o เพียงเท่านี้ก็เป็นบ้านกินแดดได้ทันทีด้วยอุปกรณ์ 3-4 ชิ้นเท่านั้น จะหุงข้าวสูบน้ำ รีดผ้า ชาร์จมือถือ ก็นับว่าเป็นตัวอย่างการประยุกต์โซล่าร์เซลล์เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน จากโรงเรียนศรีแสงธรรม ซิลิคอน วัลเลย์ อุบลราชธานี

IMG_2360

ชุดเล็ก 300  วัตต์แบบเคลื่อนย้าย

แต่เวลาใช้งานจริง ถ้าใช้พร้อมกันทั้งหมดที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้นี้แผ่น 150 วัตต์แผ่นเดียวคงไม่ได้ไฟไม่เพียงพอในแต่ละวันอาจจะต้องเพิ่มจำนวนแผ่น หรือเพิ่มขนาดจาก 150 วัตต์ เป็น 330 วัตต์ 24 โวลท์พร้อมอินเวอร์เตอร์ เหมือนเช่นชุดนอนนา แต่รับรองว่าไม่ต้องใช้ไฟจากสายส่งเลยก็ว่าได้ ตัวอย่างชุดนอนนาขนาด 2,000 วัตต์ 


และแนะนำเรื่องการสูบน้ำไม่ควรใช้จากแผ่นเตอรี่เพราะแบตเตอรี่คือสิ่งที่แพงพอสมควรจึงต้องถนอมการใช้งาน แยกระบบออกมาต่างหากจะได้ช่วยยืดระยะการใช้งานของแบตเตอรีมากขึ้น

นี่ก็เป็นแนวทางการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานที่ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะอยู่ไกลจากเมืองหลวงหรือศูนย์กลางความเจริญแค่ไหนแต่เราอยู่ใกล้พระอาทิตย์เท่ากัน ดังนั้นหากที่ไหนไม่มีไฟฟ้าใช้ให้ติดต่อมาที่นี่ ศรีแสงธรรมการไฟฟ้า

บุญกุ้มข้าว

49051440_2088355521281168_5504674345638690816_n

นางรำบายศรีสู่ขวัญข้าว

บุญกุ้มข้าวใหญ่โรงเรียนศรีแสงธรรมเพื่อจัดหาทุนโครงการอาหารกลางวันฟรี โดยขอรับบริจาคข้าวเปลือก เงิน หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนโครงของโรงเรียนประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

49441614_2083680125082041_2024301009538383872_n.jpg

ครูและนักเรียนออกไปรับบริจาคข้าวเปลือกตามหมู่บ้าน

เนื่องด้วยโรงเรียนศรีแสงธรรม มีโครงการอาหารกลางวันฟรี รถรับส่งฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ จึงเป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องหาทุนมาสนับสนุน ในภาครัฐก็จะมีสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ทางโรงเรียนศรีแสงธรรม จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาม.1 – ม.6 จึงไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว

49265695_2083680145082039_596444165684854784_n

เมื่อได้ข้าวเปลือกมาก็จะมากองรวมกันเรียกว่ากุ้มข้าว

ทางโรงเรียนจึงต้องหาวิธีการพึ่งพาตนเองเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงเด็กนักเรียนได้ นับเป็นเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงนักเรียน 220 คน หากคิดค่าอาหารกลางวันของนักเรียนมื้อละ 10 บาท/คน จะตกปีละ 440,000 บาท ตลอดเวลา 8 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นเงินประมาณ 3,520,000 บาท และยังมีค่ารถรับส่งอีก 4 คัน ก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากเช่นกัน

49397755_2088333897949997_6539346230831480832_n

พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว

ดังนั้นจึงมีการดำนาปลูกข้าวกินไว้เสริมรายได้ของโรงเรียน มีการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งต่ำน้ำพริกที่เรียกว่า “แจ่วบอง” ไว้จำหน่ายอีกด้วย ไว้เป็นการเสริมรายได้ เรียกว่าการพึ่งพาตนเองระดับโรงเรียน ดังนั้นจึงได้จัดงานบุญกุ้มข้าวเพื่อรับบริจาคเพื่อมาลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนดังกล่าว จึงได้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ง “การศึกษาแบบมีอาชีพ”

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงิน ทางโรงเรียนออกใบเสร็จให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของเงินบริจาค 46474727_2032296160220438_6404199935197052928_n

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่
“โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร
เลขที่ 862-006-4355 หรือ กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม
ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333

แบตมือถือเก่าเราซ่อมได้

ลงทุนไม่ถึง 10 มีไฟใช้ได้เป็นปี

เพราะเหตุใดเด็กไทยไม่เอาถ่าน

10675554_725093297607404_7390451521004530106_n

เมื่อได้แบตเตอรี่เก่ามาต้องวัดแรงดันก่อน

แบตเตอรี่เก่า

แบตเตอรี่เก่าที่ไม่่มีแรงดันต้องคัดไว้เตรียมใส่ถุงไปฝังในดิน

แบตเตอรี่เก่าจากโทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฟ้าเก่า หรือแบตเตอรี่เก่าประเภทต่างๆจัดเป็นขยะมีพิษหากใช้แล้วทิ้งไม่ถูกที่ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะโลหะหนักในแบตเตอรี่จะกระจายไปในน้ำ ในดิน เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์

10488023_725093300940737_6632397691656457352_n

วิทยุนี้ใช้ไฟ 4.5 V หรือถ่านไฟฉาย 3 ก้อนต่อเดือน หรือ 20 วันถ้าเปิดนาน

หากเราประหยัดหรือลดปริมาณการใช้แบตเตอรี่หรือนำมาทำให้ใช้ประโยชน์ได้นานขึ้นก็จะเป็นกการช่วยลดปริมาณขยะพิษจากถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วทิ้ง หรือจะช่วยประหยัดการซื้อถ่านไฟฉายเพื่อใช้ในวิทยุปกติตามชนบทมักจะเปิดวิทยุทรานซิสเตอร์ใช้ถ่านไฟฉายประมาณเดือนละ 3 ก้อนราคาก้อนละ 12 บาท รวมเป็น 36 บาทต่อเดือนหรือ 432 บาทต่อปีหากในหมู่บ้านใช้รวมกันถึง 200 เครืองก็จะช่วยลดปริมาณถ่านไฟฉายได้ถึง 7,200 ก้อน คิดเป็นเงิน 86,400 บาทต่อปี

แรงดันแบตเตอรี่

ก้อนนี้มีแรงดัน 2 โวลท์

ดังนั่นก่อนที่จะนำแบตเตอรี่เก่าจากโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วไปทิ้งหากมีแรงดันเหลืออยู่สามารถนำกลับมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แรงดันระหว่าง 3-5 V.โดยต่อขั้วบวก และ ขั้วลบเข้ากับวิทยุเพื่อใช้ได้เลย หากไฟหมดเราจำเป็นต้องทำที่ชาร์จโดยนำสายชาร์จเก่า หรือขยะอิเลคโทรนิคทีเป็นส่วนสายชาร์จมาต่อเข้ากับขั้วแบตเพื่อชาร์จไฟจากที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ชาร์จไว้ประมาณ 2 ชม.แบตก็จะเต็ม สามารถนำไปใช้ได้กับวิทยุต่อเนื่องกันได้ถึง 20 ชม.

10428717_725093337607400_7032807294286232879_n

สาย USB ของอุปกรณ์อิเลคโทรนิค

10451702_725093614274039_5721575234018986476_n

ที่ชาร์จของอะไรก็ได้ที่ USB เสียบได้

10689991_725093547607379_6527184032526401984_n เป็นการนำขยะพิษมายืดอายุการใช้ และยังลดปริมาณถ่านไฟฉายที่จะถูกทิ้งลงเป็นขยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศ ด้วยการลดขยะพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

วิทยุไม่เอาถ่าน

ลักษณะการต่อ

1888608_725093360940731_4673771507400390036_n 10383107_725093434274057_5956262820951760500_n เมื่อต่อเสร็จแล้วนำไปชาร์จจากไฟฟ้าในบ้านได้เลย 1503350_725093587607375_5111734510062383372_n ชาร์จไว้ 2 ชั่วโมงแล้วนำมาวัดดูค่าแรงดัน 10632882_725145464268854_7098619230912882879_n

แรงดันในแบตเตอรี่

หลังจากชาร์จแบตเตอรี่ไว้ 2 ชม.แรงดันเพิ่มขึ้น

ง่ายแค่นี้ใช้เวลาทำไม่ถึงสิบนาทีคุณก็มีถ่านไฟใช้กับวิทยุได้อีกเป็นปีสองปี ปล.สามารถทำให้ชาร์จกับแผ่นโซล่าเซลล์ได้