ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

IMG_1805

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงาน มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ทางโรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับเหรียญรางวัล 11 เหรียญ จากการเข้าร่วมแ่ข่งขัน 12 รายการ ดังนี้

เหรียญทอง

1.เหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษา 1-3
2.เหรียญทองการประกวดจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษา 4-6
3.เหรียญทองการประกวดจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษา 1-3
4.เหรียญทองการประกวดแกะสลักผลไม้ ระดับมัธยมศึกษา 4-6
5.เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา 4-6
6.เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา 1-3

เหรียญเงิน

1.การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา 1-3
2.การแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1-3
3.การแข่งขันทักษะโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ GSP ระดับมัธยมศึกษา 1-3
4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษา 1-3

เหรียญทองแดง

1.การแข่งขัน A MATH ระดับมัธยมศึกษา 1-3

IMG_1827
สวนถาดแบบชื้นม.ปลาย

385887_612863842073367_2062700601_n

แกะสลักผลไม้ ม.ปลาย