ม.อุบลรับนักเรียนดีมีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

จำนวน 267 คน

– รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th (ภายหลังที่นักเรียนผู้สมัครผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาแล้ว)

– สนใจติดต่อที่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
แบบฟอร์มหนังสือของสถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบฟอร์มหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่นำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการ (ใช้สำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

เฉลยข้อสอบภาษาไทย O-NET 54

เฉลยข้อสอบ O-NET ภาษาไทย 54 พร้อมเอกสารดาวน์โหลด นักเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อสอบภาษาไทยได้ตามลิ้งค์นี้ http://www.mediafire.com/?39yuyxz5ph8a9

เฉลยข้อสอบสังคม O-NET 54

เตรียมสอบโอเนตวิชาสังคมศึกษา เป็นการสรุปเข้มพร้อมตัวอย่างข้อสอบ มีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่เตรียมตัวไปสอบปีนี้

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน O-NET 54

วิทยาศาสตร์ทั่วไป O-NET ปี 54 นักเรียนสามารถนำมาศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอนและเพื่อเตรียมตัวเข้าทดสอบในระดับต่างๆ

เฉลย คณิตศาสตร์ ม.6 O-NET 53 54

เฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ 53 ม.6
ข้อมูลจาก ติวฟรี ดอทคอม
ข้อ 1.

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อ 4

เฉลยข้อสอบโอเนต คณิตศาสตร์ 54 ม.6