การแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิตมี 3 แบบได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนการแปลงทางเรขาคณิตทั้ง 3 แบบนี้จะได้ภาพที่มีรูปร่างเหมือนกันและขนาดเดียวกันกับรูปต้นแบบเสมอ

วิดีโอประกอบการเรียนการสอนการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้น ม.2

จิตอาสาผู้ช่วยครูศรีแสงธรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในบทเรียนมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ซักถามกัน