ห้องติวเตอร์ออนไลน์

 

ติวเตอร์ออนไลน์

128682

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในปีุการศึกษา2561 อีกโครงการคือ ห้องเรียนติวเตอร์ออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อจะให้นักเรียนได้มีแหล่งศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้รับการออกอาคารติวเตอร์ออนไลน์โดย ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34700783_1786415838141806_8275601320178614272_o

งบประมาณโครงการ 830,000 บาท ทางโรงเรียนได้เบิดรับบริจาคเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา มีความประสงค์จะสนับสนุนการศึกษาได้มีส่วนร่วม ทั้งนี้บริษัทซีพีแอนด์เคจำกัด ได้บริจาคให้ 830,000 บาท จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

34266655_1781346085315448_938487080441348096_o

ทางโรงเรียนเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นแม้ช่วงปิดเทอม เพื่อให้นักเรียนได้ยกระดับการศึกษาหรื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางวิชาการที่ยากขึ้นกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียน ฝึกทำโจทย์ ทำข้อสอบสำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัวไปสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเสริมการเรียนการสอนที่ครูสอนรวม แต่ถ้าแยกย่อยออกมาก็ให้มาเรียนได้ตามใจชอบ

42721213_1959641767485878_6343115737787269120_n

นอกจากจะเป็นห้องติวเตอร์แล้ว วันศุกร์ หรือทำงานปกติก็จะเปิดเป็นห้องรับแขก ห้องแสดงผลงาน ห้องศึกษาดูงาน รวมไปถึงห้องอบรมการสร้างหุ่นยนต์ของนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่ละสัปดาห์จะมีแขกมาเยี่ยมเยือนอยู่เป็นประจำมิได้ขาด

 

หรือบางวิชาครูก็มักจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมที่อาคารนี้ เพราะโล่ง โปร่งสบายดี เหมาะกับการทำกิจกรรมหรือทำงานกลุ่ม

44416519_1989062401210481_3348392835089956864_n

 

37050821_1842412142542175_6413065718358605824_o

โครงการก็คือจัดหาสื่อติวเตอร์ออนไลน์ที่เป็นเนื้อหาบทเรียน และตัวอย่างข้อสอบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบ ฝึกทำ เมื่อมีปัญหาก็มีครูแต่ละวิชาเป็นพี่เลี้ยง อาคารได้สร้างเสร็จเรียบร้อย ยังขาดคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์หลักในเรียนเรียนการสอน 9 ชุดๆ ละ 21,000 บาท หากท่านใดทีความประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อปัจจุบันนี้(1ก.พ.62) มีผู้บริจาคแล้ว 4 เครื่อง หากท่านใดต้องการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่
บัญชี “โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-0-064355 หรือ
บัญชี “กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม” ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333 

ทั้งนี้ท่านยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากร ได้ 2 เท่าของเงินบริจาค (http://www.rd.go.th/publish/28653.0.html)
หากท่านบริจาคแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนได้ที่ sisaengtham@hotmail.com
หรือติดต่อ พระครูวิมลปัญญาคุณ 08 6233 1345
7 มิถุนายน 2561

โซล่าร์เซลล์ 1

IMG_9874

โซล่าร์เซลล์

Solar cell
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

14976923_1164275340355862_158532119702799187_o

โรงเรียนโซล่าร์เซลล์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สำคัญ แตกต่างจากวิธีอื่นหลายประการ ดังต่อไปนี้

  1. ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
  2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
  3. มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
  4. ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด
  5. สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
  6. ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ
  7. เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด
  8. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ
  9. ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

   ดังนั้น ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นความหวังของคนทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21

อบรมโซล่าร์เซลล์รุ่น 7

14883661_1155249827925080_7353904278266984254_o

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ไฮบริด 5 kw

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์เบื้องต้น รุ่น 7

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2559

กำหนดการดังนี้

วันที่  3 ธันวาคม เวลา 09.00 -17.00 น.

วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี รับจำนวน 30 คน  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

13880133_1080505018732895_2439168283394574798_n

อบรมโซล่าร์เซลล์รุ่น 7

หลักสูตรการอบรม

1.ระบบอ๊อฟกริด หรือ stand alone

โดยมีรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา ที่พัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงรุ่นปัจจุบันที่มีความสามารถสูบน้ำ ขนาด 1.5 hp ได้ สบาย เปิดทีวี พัดลม โน๊ตบุ๊ค แสงสว่าง ในที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ได้ สอนประกอบ ซ่อมเองได้ หรือจะให้ทางทีมงานช่างขอข้าวเตรียมชุดประกอบไว้ หรือแยกชิ้นไม่เอารถเข็นก็ได้ โดยใช้แผ่น 300 W. เกรดเอรับประกัน 25 ปี อินเวอร์เตอร์เพียวซายน์ 2,000 w แบตเตอรีเจล 100 A/H

11540847_853946684722064_4578178525989900234_n

รถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนา

2. การติดตั้งระบบไฮบริด เทคโนโลยีก้าวข้ามระเบียบรัฐ

แนวทางการพึ่งพาตนเอง รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องรอการสนับสนุน ไม่ต้องรอขอแก้กฏ ระเบียบ ติดตั้งใช้ได้เลย เหมาะสำหรับสถานที่ ๆ ต้องรักษาไม่ให้ไฟดับ ประปาหมู่บ้าน หรือบ้านพักอาศัยที่ชาร์จไฟในตอนกลางวันและกลับมาใช้ตอนเย็นเพื่อประหยัดค่าไฟ เป็นการใช้ร่วมกันกับไฟบ้าน เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์หมดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดจะอ่านไฟจากแบตมาใช้จนกว่าจะหมดก่อนแล้วตัดไปใช้ไฟการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือรอแบตเตอรี่สำรองไฟเพียงพอก็จะใช้ไฟจากแผ่นและแบตเท่านั้นโดยมีไฟจากการไฟฟ้าเป็นไฟสำรอง

14712547_1146543618795701_720831873757968022_o

เทคโนโลยีก้าวข้ามระเบียบรัฐ

3. ระบบออนกริด

เรียนรู้การติดตั้งระบบออนกริดเพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า หรือ ติดตั้งเพื่อประหยัดเพื่อใช้เองเพื่อลดค่าไฟฟ้าเหมาะสำหรับใช้ตอนกลางวันของ หน่วยงาน/สำนักงาน  บ้านพักอาศัย ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟในเวลากลางวันเป็นหลักสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 70 % หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการใช้ไฟในช่วงเวลาใด หากไม่มีแสงแดด หรือกำลังผลิตไม่พอก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ร่วมโดยไม่สะดุด เป็นเทคโนโลยีเดียวกับโซล่ารูฟท็อปที่รัฐประกาศรับซื้อ แต่เปิดเป็นขยัก ๆ ไป ถ้าจะให้ดีทำใช้ตอนกลางวันขอขนานให้ถูกระเบียบเช่นห้างสรรพสินค้าบางแห่งติดตั้งไปจำนวนมาก (หรือบางที่ไม่ได้ทำเรื่องขอขนานไฟฟ้าที่เรียกว่าโซล่าร์กองโจรก็มี)

14715024_1146498658800197_2722898616087642458_o

โรงเรียนศรีแสงธรรม โรงเรียนแห่งโซล่าร์เซลล์

4. การแปลง UPS เก่าจากคอมพิวเตอร์มาเป็นอินเวอร์เตอร์แบบประหยัด สามารถใช้กับแผ่นหลายขนาด แล้วแต่จะเลือกใช้ รวมทั้งแบตเตอรี ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มี สามารถนำไปใช้กับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเช่นเดียวกับรถเข็นไฟฟ้าชุดนอนนาแต่อินเวอร์เตอร์เล็กกว่าเท่านั้น

IMG_6707

อินเวอร์เตอร์จาก UPS

เรียนรู้ตัวอย่างสถานที่จริง มีที่พัก อาหาร หรือต้องการไปท่องเที่ยวในอำเภอโขงเจียมที่มีน้ำตก ภูเขา ผาแต้ม แม่น้ำสองสี สถานที่สำคัญครูบาอาจารย์

*****หากมีอุปกรณ์สามารถนำมาจากบ้านก็ได้ถ้าสเปคใกล้เคียงกัน********

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงชุดนอนนา

 

“”””””””””””””””””””เรียนรู้ง่าย ทำได้ ใช้เป็น”””””””””””””
ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม ต้องจ่ายค่าสมัคร และค่าอุปกรณ์ที่สั่งจอง ก่อนเข้าอบรมก่อน วันที่ 25 พ.ย.59 เพื่อทางโรงเรียนจะสั่งอุปกรณ์ได้ทันทั้งนี้ทางโรงเรียนไ้ด้จัดหาแผ่นโซล่าร์เซลล์เกรดเอระดับโลกไว้สำหรับผู้เข้าอบรมได้ใช้ของดีราคาถูก ปกติแล้วราคา 8,350 – 9,000 บาท แต่ทางโรงเรียนจัดหามาไว้ให้สั่งจองกันราคาเพียง 7,000 บาทเท่านั้น เพื่อการขยายไปในชุมชนให้มากที่สุด

IMG_9874

แผ่น Suntech 300 w เกรด A ระดับโลกรับประกัน 25 ปี

ตัวอย่างการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของโรงเรียนศรีแสงธรรม

 

รายการคนค้นคน

แนะนำโรงเรียนคร่าว ๆ มี 4 ตอน สามารถรับชมได้

สนใจเข้าร่วมอบรม
Fb: โรงเรียน ศรีแสงธรรม
โทร 086 233 1345, 0804895970
โอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าอุปกรณ์ ที่บัญชี
“น.ส.ณัฐวดี เฉลิมศรี 786-0-15332-4 ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร

หากโอนเสร็จกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ sisaengtham@hotmail.com เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และสั่งอุปกรณ์ หรือแจ้งทาง https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว https://www.facebook.com/events/1788419191400358/

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนศรีแสงธรรม

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิบการบดีม.อุบลและคณะ

โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนศรีแสงธรรม โดยรศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และคณบดี ตัวแทนคณะต่างๆ มาร่วมบันทักข้อตกลงความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยโดยมีโรงเรียนศรีแสงธรรมนำร่อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิการบดี และ รองอธิการบดี ม.อุบล

และจะขยายออกไปอีกสองโรงเรียนในปีถัดไปซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งมีโควต้า ทุน สนับสนุนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

ตัวแทนคณบดีของแต่ละคณะมาร่วมกำหนดแนวทาง

 

สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์“กริดกู สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน”

“กริดกู สู้ภัยแล้ง ลดโลกร้อน”
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดทดลองใช้ซัฟเมิส ขนาด 1.5 แรง ที่มีอัตราการไหลของน้ำ 70 ลิตร/นาที ที่ระดับความสูง 60 เมตร หรือสามารถสูบน้ำได้ 21,000 ลิตร/วัน

12313800_926562080793857_7486666032275278621_n

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำลึก 40 เมตร

เหมาะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเพราะการลงทุนขยายสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่อาจจะใช้ทุนสูงและต้องเสียค่าไฟฟ้าต่อไป หรือมีบางที่มีเครื่องที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาขับเครื่องสูบน้ำมีค่าใช้จ่ายถึงวันละ 200 บาท/วัน ตลอด7เดือนนอกฤดูฝน
และระบบประปาหมู่บ้านที่สูบน้ำในเวลากลางวันเก็บไว้บนถังแล้วนำมาจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งมีค่าบริการหน่วยละห้าบาท จากการสอบถามพบว่าบางหมู่บ้านใช้ค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำขึ้นถังเดืนละ 5,000 บาท เก็บเงินค่าบริการได้เดือนละ 8,000 บาท ยังมีเหลือเก็บไว้เป็นค่าบริหารจัดการในชุมชนของตนเอง

ทดสอบซัพเมิส

โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

จากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหากลดค่าไฟฟ้าลงในภาคเกษตรก็จะทำให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น หรือในประปาหมู่บ้านที่มีค่าบริการน้ำด้วยทำให้ระยะเวลาคุ้มทุนได้เร็วขึ้น การลงทุนระบบสูบน้ำนี้ตามที่ได้สอบถามช่างที่รับเหมาติดตั้งพบว่ามีราคาตั้งแต่ 130,000 – 170,000 บาท หากรับงานราชการหรือบริษัทรับตั้งแต่ราคา 190,000 – 250,000 บาท

12313951_926562104127188_5105236114220788610_n

ช่างขอข้าวจาก โรงเรียนศรีแสงธรรม กำลังติดตั้งถวายวัด

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ช่างนำมาติดตั้งได้คุณภาพ หรือประสิทธิภาพอย่างไร รวมถึงบริการหลังการติดตั้งเป็นปัจจัยที่ผู้ติดตั้งต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะสื่อโฆษณาต่างๆมักจะบอกข้อดีที่สุดส่วนข้อด้อยเราต้องหาเอง การแสวงหาความรู้ หาข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะทำให้ได้ของดีและคุ้มค่า

 

ไฟฉายขอข้าวเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ไฟฉายขอข้าว เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ไฟฉายขอข้าว เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

การประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์ในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อการสอน และนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ไฟฉายขอข้าว

ไฟฉายขอข้าว

ไฟฉายขอข้าว

เป็นโครงการผลิตไฟฉายโซล่าเซลล์จำหน่ายเพื่อจัดหารายได้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้เลี้ยงอาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนโดยมี่รายได้ของโครงการจากการประหยัดไฟฟ้าของโรงเรียนที่ใช้โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ แต่ปัจจุบันทางการไฟฟ้าให้ปลดโซล่าเซลล์ออกเพราะผิดระเบียบการไฟฟ้า เดิมค่าไฟเดือนละ 40 บาท จนถึ่ง สองร้อยกว่าบาท ตอนนี้ต้องมาจ่ายเดือนละ หกพันกว่าบาททำให้เงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เคยมีต้องหายไป

นักเรียนช่วยกันทำไฟฉายเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน

นักเรียนช่วยกันทำไฟฉายเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน

รายได้โครงอาหารกลางวัน อีกส่วนได้จากการบริจาคข้าวเปลือกขอผู้ปกครองนักเรียนนำมาให้โรงเรียนไปขายเพื่อซื้อกับข้าวมาทำให้นักเรียน และเงินบริจาคบางส่วนจากเงินนิยภัตของพระครูวิมลปัญญาคุณที่ได้รับเดือนละ 2,300 บาท

ช่วยกันแยกอุปกรณ์ไฟฉายขอข้าว

ช่วยกันแยกอุปกรณ์ไฟฉายขอข้าว

รวมทั้งรายได้จากการขายข้าวเปลือกที่ผู้ปกครองบริจาคมาได้ปีละประมาณ สี่หมื่นบาทแต่ค่าอาหารกลางวันจะตกปีละแสนบาท ทำให้ต้องหารายได้มาเข้าโครงการด้วยการจัดทำไฟฉายที่มีต้นทุนชุดละ 700 บาท มาให้นักเรียนและครูช่วยกันประกอบในช่วงวันหยุด และจัดส่งในราคา 1,000 บาท เพื่อจะนำรายได้ทั้งหมดเข้าโครงการอาหารกลางวันจึงเป็นชื่อว่า ไฟฉายขอข้าว

ถวายไฟฉายขอข้าวพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา

ถวายไฟฉายขอข้าวพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา

ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองไม่หวังพึ่งคนอื่นด้วยการขออยู่ร่ำไป แต่ให้รู้จักนำความสามารถมาแลกเอา รู้จักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมอยู่เสมอ เป็นการประยุกต์หลักการพึ่งพาตนเองให้เข้ากับบริบทของตนเองที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ไฟฉายขอข้าว เป็นชุดคิทสำหรับสอนนักเรียนและผู้เข้าอบรมรถเข็นนอนนารุ่น 3 แต่สั่งมาห้าสิบชุดเกรงว่าจะเหลือจึงนำมาโพสต์แต่ได้รับความสนใจสั่งจองเป็นจำนวนมากจากคิดว่าจะจำหน่ายได้ประมาณ 50 ชุด แต่มียอดสั่งเข้ามาเพิ่มทางโรงเรียนจึงได้จัดหามาเพิ่มอีก 100 และ 50 ชุุด ในครั้งที่ 2 ก็ยังไม่พอกับผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประสงค์จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ทางโรงเรียนจึงได้สั่งมาเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอีก 100 ชุด รวมเป็น 300 ชุด

11010588_851042191679180_7075524157939823789_n

คุณรสนา โตสิตระกูล ช่วยแนะนำไฟฉายขอข้าว

ด้วยเป็นชุดคิดแม้จะเปิดไฟฉายที่ทดลองเปิดจากห้าทุ่มจนสว่างก็ยังติดอยู่แต่ไฟจะหรีลง หรือการชาร์จมือถือได้ ปัญหาด้านคุณภาพแบตเตอรี่รถบังคับวิทยุอาจจะมีอายุประมาณ 1 ปี(ยังไม่แน่ใจ) หากใช้ไปนานเข้าแบตเตอรี่จะเสื่อมการศึกษาวงจรเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เองก็ควรศึกษาเพื่อใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพของแผ่นที่มีอายุประมาณ 10 ปี

ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ช่วยสนับสนุน

ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ช่วยสนับสนุน

ยุคนี้หลักพอเพียงดีที่สุด การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานก็ไม่ชัดกับหลักพอเพียง การพอประมาณ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานควรเป็นค่านิยมที่จำเป็นสำหรับเราทุกคน

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ท่านที่ประสงค์จะร่วมสนุนโครงการ ชุดละ 1,000 บาท ค่าส่งชุดล 82 บาท
สามารถสั่งจองได้ที่หน้าเฟสบุ๊ค “โรงเรียนศรีแสงธรรม”https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th และชำระเงินได้ที่บัญชีของครูชมรมพลังงานทดแทน บัญญชี
“น.ส.ณัฐวดี เฉลิมศรี 786-0-15332-4 ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร

หากโอนเสร็จกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อที่อยู่เพื่อจัดส่งทาง Inbox หรือที่ sisaengtham@hotmail.com

ความรู้สู้ภัยแล้ง

โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงพลังงานกับธ.ก.ส.ให้กู้ติดโซล่าเซลล์สู้ภัยแล้ง แต่ศรีแสงธรรมให้ความรู้สู้ภัยแล้ง แม้จะคนละแนวทางแต่เป้าหมายเดียวกันคือลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

การเก็บกักน้ำบนผิวดินมีข้อเสียตรงที่น้ำระเหยเร็วหากเราไม่มีที่มุงบังให้ แต่ข้อดีคือมีแหล่งน้ำอยุ่แล้ว หากจะขุดสระเพื่อทำเกษตรใหม่อาจจะทำให้เสียพื้นที่ไปเยอะหากเรามีพื้นที่น้อยการหาแหล่งน้ำด้วยการเจาะบาดาลขึ้นมาใช้อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งการเก็บน้ำใต้ผิวดินจะข่วยเรื่องการระเหยของน้ำได้ดีกว่า

แผ่นโซล่าร์

โซล่าเซลล์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การให้ความรู้เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้หรือผลิตเองเป็นสิ่งจำเป็นหากไม่มีความรู้เวลาต้องบำรุงรักษาอาจจะเป็นเรื่องยากในการหาคนมาซ่อมแซม การมีความรู้บ้างจึงเป็นเรื่องจำเป็นในระบบโซล่าเซลล์

ศูนย์เรียนรู้

ซับเมิส 3 แรง คือ เครื่องสูบน้ำลึกที่ระดับ 80 เมตร โดยใช้แผ่นโซล่าเซลล์มือสอง Suntech 280 w. จำนวน 9 แผ่น โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ สูบน้ำ 8,000-10,000 ลิตรต่อชั่วโมง หากคำนวนปริมาณดีๆ สามารถทำถึงไว้บนดินแล้วส่งเขาไปในพื้นที่เกษตรได้ตลอดทั้งปี แล้วอย่างนี้จะมีหรือภัยแล้ง

ซัพเมิสกับโมดูล
นี่ล่ะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่า
“ไผว่าอิสานแล้งสิ่จูงแขนมันไปเบิ่ง น้ำบาดาลไหลโจ้นๆมันสิ่แห้งบ่อนจั่งได๋”

ชุดควบคุม