กฟผ.ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีแสงธรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

41220

กฟผ.ดูงานโรงเรียนศรีแสงธรรม

รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ศึกษาดูงานระบบพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โรงเรียนศรีแสงธรรม วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

41222

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) พร้อมด้วยนายจรัญ คำเงิน (ชฟม.) , นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข (อฟอ.) , ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร

41226

ได้ศึกษาดูงานเรียนรู้การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานทดแทนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ภายในโรงเรียนศรีแสงธรรม และวัดป่าศรีแสงธรรม ทั้งในระบบไฮบริด , ระบบออนกริตเพื่อประหยัดไฟฟ้า , ระบบสมาร์ทกริต , การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ , ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรกรรม ฯลฯ

41228

โดยมีท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมนำคณะฯ ดูงานฯ

S__2867202

ซึ่งผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รู้สึกศรัทธาชื่นชมความรู้ ความสามารถ และแนวคิดการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน ด้านการศึกษา การช่วยเหลือสนับสนุนหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงวัด/โรงเรียน โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน ณ ห้องปฏิบัติการพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

S__2867203

 

ญาท่านมาดูงาน

ญาท่านคำหวัน

ญาท่านมาดูระบบสูบน้ำ

ญาท่านคำหวัน พิมมะวงค์ วัดสร้างแก้วโพธิ์คำ บ้านดอนข่า เมืองวาปี แขวงสาละวัน ประเทศลาว มาดูระบบโซล่าร์เซลล์ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

49245133_2102601053189948_7379376425872130048_n

ขั้นตอนการต่อระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์

เมื่อครั้งที่แล้ว วันนี้กลับมาขอนำชุดสูบน้ำ 400 วัตต์ไปใช้ที่วัด เลยต้องเปิดสอนเฉพาะกิจให้ พระติดตามท่านมาเรียนรู้การติดตั้ง เพื่อไปทำเอง ไว้สู้ภัยแล้งที่จะมาถึง และเพื่อไปสู่การขยายไปยังชุมชนที่สนใจจะจำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เพื่อการเกษตร ที่เมืองลาวยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร จึงได้อธิบายเรื่องวงจรการต่อใช้เอง

ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

img_3081

ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ากราบพระครูวิมลปัญญาคุณ

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มาทำบุญที่วัดป่าศรีแสงธรรม และเยี่ยมชมโรงเรียนศรีแสงธรรมในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

49522139_2093248897458497_5575205108867661824_n

พี่น้องมาเยี่ยมเยอะ

จากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงแกลดิโอลัสของโรงเรียนที่ปลูกไว้

49132375_2093248914125162_5958821516048072704_n