ช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์

101058609_3093806550736055_1791067487748489216_n

ทีมงานช่างขอข้าว

เปิดอบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์ คอร์ส 2 วัน 3 หลักสูตร

1 หลักสูตรสู้ภัยแ้งด้วยแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำ AC. DC
2 หลักสูตรบ้านกินแดด และชุดนอนนา
3 หลักสูตรระบบออนกริดสำหรับบ้านพักอาศัย (กองโจรโซล่าร์เดิม)

พญาแล้งลงหนอง

ชุดสูบน้ำ พญาแล้งลงหนอง

กำหนดการอบรมช่างติดตั้งโซล่าร์เซลล์

วันที่ 1 ของการอบรม

เวลา 08.00 น.  เริ่มลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เอกสารการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “หลักการโซล่าร์เซลล์เบื้องต้น”

เวลา 10.30-10.45 พักเบรค

 

เวลา 10.45-12.00 น.

1) สาธิตการติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลล์

2) สาธิตการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์แบบต่างๆ

 

เวลา 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00 – 14.30 น. สอนการติดตั้งระบบอ๊อฟกริด (บ้านกินแดด)

เวลา 14.30 – 14.45 พักเบรค

เวลา 14.45 – 16.30 น. สอนการติดตั้งระบบออนกริด (โซล่าร์กองโจรเดิม)

เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 ของการอบรม

เวลา 07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร

เวลา 09.00 – 10.30  น. บรรยายหัวข้อ “การออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้งาน” และตอบคำถาม

เวลา 10.30 -10.45 น.พักเบรค

เวลา 10.45- 11.20 น. บรรยายหัวข้อ “การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโซล่าร์เซลล์กับการไฟฟ้า”

เวลา 11.20 – 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน

12.00 น. รับประทานอาหารที่โรงอาหาร

หมายเหตุ เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

101068645_3093204147462962_1174900492937986048_n

ชุดนอนนา กับพญาแล้งลงหนอง

ท่านที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ของโรงเรียนที่จะประกาศทางหน้าเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th หรือ จะมีลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนอีกครั้ง

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนที่สมบูรณ์และจะประกาศรายชื่อก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าละทะเบียนท่านละ 4,000 บาท ถ้ามีผู้ติดตาม 500 บาท แต่ไม่ได้เข้าอบรม โดยชำระค่าอบรมได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแสงธรรม น.ส.จิราภรณ์ ว่องไว ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786 – 017-8586 

หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะให้จัดอบรมเป็นการเฉพาะต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 20 ท่านจึงจะเปิดอบรมตามวันเวลาที่ต้องการ

100073649_3085442974905746_3696278176679329792_n

ชุดคิทการติดตั้ง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

 

รุ่น 1 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563

คุณรัฐพงษ์ หว่านทอง
คุณรัตติกร หว่านทอง
คุณจรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ประกลาง
คุณบุญช่วย เกสันเทียะ
คุณธรรมวิชัย ไม้งาม
คุณไพรัตน์ ผลาศักดิ์
คุณเดชฤทธิ์ ศิริอัครวินทร์ (ทีมงาน)
คุณภูมินทร์ ปัททุม
คุณจักรินทร์ อนันต์กิตติปัญญา
คุณพิสิษฐ์ อมรพฤติวงศ์
น.ส.จุฑามาศ บัวบาน
คุณทวีวัฒน์ วิริยะโฆษิตสกุล
พระสุชาติ สุจิณโณ
คุณเจษสันต์ ชัยสัมพันธ์สกุล
คุณอานนท์ เข็มเพชร

รุ่น 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563

คุณประวิทย์ สมานิตย์
คุณพิมพ์พิศา พรพัชรสกุล
พระปลัดวิสุทธิ์ศรี
คุณจีรัง อ่ำแจ้ง
คุณชุมพร อ่อนโพทา
คุณฉัตรชัย ภูแป้ง
คุณกันตพัฒน์ สวัสดิ์สิริเดชา
คุณณัฐธพงษ์ รัตนวงกด
คุณณฐพงษ์ เจียงทองเลื่อน
คุณณัฐธพงษ์ บุตรศรีวงศ์
คุณบุญเลิศ โพธิ์ขาว
คุณสณฑ์ทอง แก่นจันทร์
คุณภาคิน ลิขิตจารุเดช
คุณปิยะพงษ์ แก้วพร
คุณสิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร
คุณวัชระ ชัยสุระ
คุณณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข
คุณเกรียงศักดิ์ โล่ห์เส็ง
คุณสมใจ นิ่มอนงค์

รุ่น 3 วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2563

คุณสุรเดช​ เกียรติพัฒนาชัย
คุณเฉลิมพล คมสัน
คุณเพชร ร่มเย็น
คุณยอด ร่มเย็น
คุณนันท์มนัส อักษราปกรณ์ชัย
คุณสมหมาย สมผิว
ประวิทย์ จันทะเกษ

รุ่น 4 วันที่ 11-12 กรกฏาคม 2563

คุณศุภเดช สายหยุด
คุณธนนท์ คงแก้ว
คุณธนกร บุตรแก้ว
คุณธวัธชัย คงแก้ว
คุณมนตรี ลิ่มเซ่ง
คุณภีระยุทธ ยุวดี
คุณพิทักษ์ วันชา
คุณภูวนะ แต่งประกอบ
คุณนิติ ทิพย์วงศา

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วรายชื่อตกหล่น หรือไม่ตรงแจ้งทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊ค หรือโทร 086 233 1345

เส้นทางการเดินทางมายังโรงเรียนศรีแสงธรรม https://acsst.wordpress.com/2017/08/09/sisaengtham-trip/ (ห้ามตาม GPS ไม่งั้นท่านจะหลงเข้าป่ามัน)

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s