รับสมัครครู !!!

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%99

รับสมัครครู

โรงเรียนศรีแสงธรรมมีความประสงค์จะรับสมัครครูภาษาอังกฤษ ครูดนตรี
– มีใบประกอบวิชาชีพ – มีประสบการณ์
– รักวิชาชีพครู – ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– ครูดนตรี สามารถตั้งวงดนตรีสากล และวงโปงลางได้
-มีบ้านพักฟรี

ติดต่อโรงเรียนศรีแสงธรรม ผอ.จิราภรณ์ 08 9283 5885
หรือส่งใบสมัคร sisaengtham@hotmail.com

ประกาศวันที่ 4 พ.ย.59