มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนศรีแสงธรรม

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิบการบดีม.อุบลและคณะ

โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโรงเรียนศรีแสงธรรม โดยรศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และคณบดี ตัวแทนคณะต่างๆ มาร่วมบันทักข้อตกลงความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยโดยมีโรงเรียนศรีแสงธรรมนำร่อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิการบดี และ รองอธิการบดี ม.อุบล

และจะขยายออกไปอีกสองโรงเรียนในปีถัดไปซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งมีโควต้า ทุน สนับสนุนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

ตัวแทนคณบดีของแต่ละคณะมาร่วมกำหนดแนวทาง

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s