หลังคาโรงงานคือธนาคาร

10 กิโลวัตต์

หลังคาโรงงานคือธนาคารดอกเบี้ยสูง

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงออนพีคที่มีค่่าไฟสูงกว่าปกติและเพิ่มขึ้นตามการใช้งานรวมค่า ft ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอาจจะสูงกว่าราคารับซื้อโซล่าร์ฟาร์มตามโครงการโซล่าร์ฟาร์มในหน่วยงานรัฐก็เป็นได้

ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน

ทีมงานช่างขอข้าว โรงเรียนศรีแสงธรรม

หากผลิตแล้วใช้ในโรงงานเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าลงในแต่ละเดือนประมาณ 7 ปี ก็สามารถคืนทุนได้ แต่ระบบโซล่าร์เซลล์ยังอยู่ได้ถึง 25 ปี นั่นคือกำไรในการลงทุน แต่ถ้าเราคิดว่าจะประหยัดการใช้ไฟจากการไฟฟ้าเพื่อลดภาระการผลิตที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันจำกัด และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์กัน

ทีมงานขอข้าวติดโซล่าร์เซลล์โรงงาน

ติดตั้ง 10 กิโลวัตต์ 

อีกทั้งเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 10 กิโลวัตต์ โดยทีมงานนักเรียนชั้นม.ปลายของโรงเรียนศรีแสงธรรมและรุ่นพี่ที่ไปเรียนที่ม.อุบลมาช่วยงานช่วงปิดเทอม และวันหยุดเพื่อไม่ให้เสียการเรียน
นักเรียนไทยทำอะไรก็ได้เพียงแค่ให้โอกาส

ชุุดควบคุมออนกริด

ชุดควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบออนกริด