โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

โคมไฟบนตอไม้ เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งด้านพลังงานทดแทน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับแบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะนำมาบริจาคให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน เป็นโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำมาติดตั้งบริเวณแปลงเกษตรหน้าบ้านพักครูเพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืนและประหยัดค่าไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ตามสวนเกษตร

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ในแปลงมะนาวบ่อซีเมนต์ของโรงเรียนศรีแสงธรรม

รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจศึกษานำไปติดตั้งตามสวน บ้าน หรือทางเดินต่างๆ ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรมนี้สว่างมาก ทำเสาสูง 3 เมตรส่องจนเห็นยอดหญ้าต้องเพิ่มเสาขึ้นเป็น 3.5 เมตร หรือ 4 เมตรก็ได้

ความสว่างโคมไฟพลังแสงอาทิตย์

ความสว่างของโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

ชุดทดลองโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม ได้ใช้แผ่นโซล่าเซลล์แบบโมโนขนาด 40 W.เพื่อชาร์จแบตเตอรี 12 V.ขนาดความจุ 17A/H โดยผ่านคอนโทรลชาร์จ 3 A/H ที่สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัตได้ ชุดแรกใช้เสาประปา 3 นิ้วลดนิ้วครึ่ง

อุปกรณ์โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรมข้อแนะนำเสาไฟหากต้องการประหยัดและดูเรียบร้อยลองใช้ใส่ท่อ PVC ก็ได้ เพราะว่าแถวชนบทที่โรงเรียนตั้งอยู่จะขายท่อประปา 3 นิ้ว ท่อนละ 1,900 บาทและยังต้องเสียค่าขนส่งใช้รถปิคอัพไปขนก็ต้องตัดท่อมาทำให้ลำบากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือจะใช้เสาไม้ไผ่ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีก ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์หากซื้อของมาเอง ทำเอง ติดตั้งเองจะมีค่าใช้จ่ายประมาณสี่พันบาทต่อชุด เมื่อเปรียบเทียบขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับท้องตลาดจะขายตั้งแต่ชุดละหมื่นห้าพันไปจนถึงสามหมื่นกว่าบาทถ้าเราทำเองได้จะประหยัดลงไปอีกเยอะและเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกด้วย เมื่อต้องการขยายก็ทำใหม่ ถ้าไปซื้อก็ได้ต้นเดียวถ้าทำเป็นแล้วจะเอากี่ต้นก็ได้

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์นักเรียนศรีแสงธรรม

นักเรียนชั้นม.1 กำลังช่วยกันต่อโคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลายอย่างซึ่งแต่ก่อนเราเข้าใจว่าใช้ได้เฉพาะด้านการเกษตร หรือให้คนจนอยู่ดีกินดี แต่ความจริงแล้วใช้ได้ทุกระดับ ทุกมิติทางสังคม ดังเช่นโคมไฟพลังแสงอาทิตย์โรงเรียนศรีแสงธรรมนี้ก็เป็นตัวอย่างการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอีกทางหนึ่ง

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์โรงเรียนศรีแสงธรรม

โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม โรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ

ยุคเศรษฐกิจฝืดเคีองการพึ่งพาตนเองดีที่สุด

One response to “โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s