ความรู้สู้ภัยแล้ง

โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงพลังงานกับธ.ก.ส.ให้กู้ติดโซล่าเซลล์สู้ภัยแล้ง แต่ศรีแสงธรรมให้ความรู้สู้ภัยแล้ง แม้จะคนละแนวทางแต่เป้าหมายเดียวกันคือลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

การเก็บกักน้ำบนผิวดินมีข้อเสียตรงที่น้ำระเหยเร็วหากเราไม่มีที่มุงบังให้ แต่ข้อดีคือมีแหล่งน้ำอยุ่แล้ว หากจะขุดสระเพื่อทำเกษตรใหม่อาจจะทำให้เสียพื้นที่ไปเยอะหากเรามีพื้นที่น้อยการหาแหล่งน้ำด้วยการเจาะบาดาลขึ้นมาใช้อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งการเก็บน้ำใต้ผิวดินจะข่วยเรื่องการระเหยของน้ำได้ดีกว่า

แผ่นโซล่าร์

โซล่าเซลล์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การให้ความรู้เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้หรือผลิตเองเป็นสิ่งจำเป็นหากไม่มีความรู้เวลาต้องบำรุงรักษาอาจจะเป็นเรื่องยากในการหาคนมาซ่อมแซม การมีความรู้บ้างจึงเป็นเรื่องจำเป็นในระบบโซล่าเซลล์

ศูนย์เรียนรู้

ซับเมิส 3 แรง คือ เครื่องสูบน้ำลึกที่ระดับ 80 เมตร โดยใช้แผ่นโซล่าเซลล์มือสอง Suntech 280 w. จำนวน 9 แผ่น โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ สูบน้ำ 8,000-10,000 ลิตรต่อชั่วโมง หากคำนวนปริมาณดีๆ สามารถทำถึงไว้บนดินแล้วส่งเขาไปในพื้นที่เกษตรได้ตลอดทั้งปี แล้วอย่างนี้จะมีหรือภัยแล้ง

ซัพเมิสกับโมดูล
นี่ล่ะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่า
“ไผว่าอิสานแล้งสิ่จูงแขนมันไปเบิ่ง น้ำบาดาลไหลโจ้นๆมันสิ่แห้งบ่อนจั่งได๋”

ชุดควบคุม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s