ไฟฉายขอข้าวเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ไฟฉายขอข้าว เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ไฟฉายขอข้าว เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

การประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์ในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อการสอน และนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ไฟฉายขอข้าว

ไฟฉายขอข้าว

ไฟฉายขอข้าว

เป็นโครงการผลิตไฟฉายโซล่าเซลล์จำหน่ายเพื่อจัดหารายได้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้เลี้ยงอาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนโดยมี่รายได้ของโครงการจากการประหยัดไฟฟ้าของโรงเรียนที่ใช้โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ แต่ปัจจุบันทางการไฟฟ้าให้ปลดโซล่าเซลล์ออกเพราะผิดระเบียบการไฟฟ้า เดิมค่าไฟเดือนละ 40 บาท จนถึ่ง สองร้อยกว่าบาท ตอนนี้ต้องมาจ่ายเดือนละ หกพันกว่าบาททำให้เงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เคยมีต้องหายไป

นักเรียนช่วยกันทำไฟฉายเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน

นักเรียนช่วยกันทำไฟฉายเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน

รายได้โครงอาหารกลางวัน อีกส่วนได้จากการบริจาคข้าวเปลือกขอผู้ปกครองนักเรียนนำมาให้โรงเรียนไปขายเพื่อซื้อกับข้าวมาทำให้นักเรียน และเงินบริจาคบางส่วนจากเงินนิยภัตของพระครูวิมลปัญญาคุณที่ได้รับเดือนละ 2,300 บาท

ช่วยกันแยกอุปกรณ์ไฟฉายขอข้าว

ช่วยกันแยกอุปกรณ์ไฟฉายขอข้าว

รวมทั้งรายได้จากการขายข้าวเปลือกที่ผู้ปกครองบริจาคมาได้ปีละประมาณ สี่หมื่นบาทแต่ค่าอาหารกลางวันจะตกปีละแสนบาท ทำให้ต้องหารายได้มาเข้าโครงการด้วยการจัดทำไฟฉายที่มีต้นทุนชุดละ 700 บาท มาให้นักเรียนและครูช่วยกันประกอบในช่วงวันหยุด และจัดส่งในราคา 1,000 บาท เพื่อจะนำรายได้ทั้งหมดเข้าโครงการอาหารกลางวันจึงเป็นชื่อว่า ไฟฉายขอข้าว

ถวายไฟฉายขอข้าวพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา

ถวายไฟฉายขอข้าวพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา

ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองไม่หวังพึ่งคนอื่นด้วยการขออยู่ร่ำไป แต่ให้รู้จักนำความสามารถมาแลกเอา รู้จักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมอยู่เสมอ เป็นการประยุกต์หลักการพึ่งพาตนเองให้เข้ากับบริบทของตนเองที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ไฟฉายขอข้าว เป็นชุดคิทสำหรับสอนนักเรียนและผู้เข้าอบรมรถเข็นนอนนารุ่น 3 แต่สั่งมาห้าสิบชุดเกรงว่าจะเหลือจึงนำมาโพสต์แต่ได้รับความสนใจสั่งจองเป็นจำนวนมากจากคิดว่าจะจำหน่ายได้ประมาณ 50 ชุด แต่มียอดสั่งเข้ามาเพิ่มทางโรงเรียนจึงได้จัดหามาเพิ่มอีก 100 และ 50 ชุุด ในครั้งที่ 2 ก็ยังไม่พอกับผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประสงค์จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ทางโรงเรียนจึงได้สั่งมาเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอีก 100 ชุด รวมเป็น 300 ชุด

11010588_851042191679180_7075524157939823789_n

คุณรสนา โตสิตระกูล ช่วยแนะนำไฟฉายขอข้าว

ด้วยเป็นชุดคิดแม้จะเปิดไฟฉายที่ทดลองเปิดจากห้าทุ่มจนสว่างก็ยังติดอยู่แต่ไฟจะหรีลง หรือการชาร์จมือถือได้ ปัญหาด้านคุณภาพแบตเตอรี่รถบังคับวิทยุอาจจะมีอายุประมาณ 1 ปี(ยังไม่แน่ใจ) หากใช้ไปนานเข้าแบตเตอรี่จะเสื่อมการศึกษาวงจรเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เองก็ควรศึกษาเพื่อใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพของแผ่นที่มีอายุประมาณ 10 ปี

ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ช่วยสนับสนุน

ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ช่วยสนับสนุน

ยุคนี้หลักพอเพียงดีที่สุด การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานก็ไม่ชัดกับหลักพอเพียง การพอประมาณ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานควรเป็นค่านิยมที่จำเป็นสำหรับเราทุกคน

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ท่านที่ประสงค์จะร่วมสนุนโครงการ ชุดละ 1,000 บาท ค่าส่งชุดล 82 บาท
สามารถสั่งจองได้ที่หน้าเฟสบุ๊ค “โรงเรียนศรีแสงธรรม”https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th และชำระเงินได้ที่บัญชีของครูชมรมพลังงานทดแทน บัญญชี
“น.ส.ณัฐวดี เฉลิมศรี 786-0-15332-4 ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร

หากโอนเสร็จกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อที่อยู่เพื่อจัดส่งทาง Inbox หรือที่ sisaengtham@hotmail.com

ความรู้สู้ภัยแล้ง

โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โรงเรียนศรีแสงธรรมทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงพลังงานกับธ.ก.ส.ให้กู้ติดโซล่าเซลล์สู้ภัยแล้ง แต่ศรีแสงธรรมให้ความรู้สู้ภัยแล้ง แม้จะคนละแนวทางแต่เป้าหมายเดียวกันคือลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

การเก็บกักน้ำบนผิวดินมีข้อเสียตรงที่น้ำระเหยเร็วหากเราไม่มีที่มุงบังให้ แต่ข้อดีคือมีแหล่งน้ำอยุ่แล้ว หากจะขุดสระเพื่อทำเกษตรใหม่อาจจะทำให้เสียพื้นที่ไปเยอะหากเรามีพื้นที่น้อยการหาแหล่งน้ำด้วยการเจาะบาดาลขึ้นมาใช้อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งการเก็บน้ำใต้ผิวดินจะข่วยเรื่องการระเหยของน้ำได้ดีกว่า

แผ่นโซล่าร์

โซล่าเซลล์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การให้ความรู้เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้หรือผลิตเองเป็นสิ่งจำเป็นหากไม่มีความรู้เวลาต้องบำรุงรักษาอาจจะเป็นเรื่องยากในการหาคนมาซ่อมแซม การมีความรู้บ้างจึงเป็นเรื่องจำเป็นในระบบโซล่าเซลล์

ศูนย์เรียนรู้

ซับเมิส 3 แรง คือ เครื่องสูบน้ำลึกที่ระดับ 80 เมตร โดยใช้แผ่นโซล่าเซลล์มือสอง Suntech 280 w. จำนวน 9 แผ่น โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ สูบน้ำ 8,000-10,000 ลิตรต่อชั่วโมง หากคำนวนปริมาณดีๆ สามารถทำถึงไว้บนดินแล้วส่งเขาไปในพื้นที่เกษตรได้ตลอดทั้งปี แล้วอย่างนี้จะมีหรือภัยแล้ง

ซัพเมิสกับโมดูล
นี่ล่ะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่า
“ไผว่าอิสานแล้งสิ่จูงแขนมันไปเบิ่ง น้ำบาดาลไหลโจ้นๆมันสิ่แห้งบ่อนจั่งได๋”

ชุดควบคุม