สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่

“โครงงานที่กรรมการไม่ตรวจ”

โครงงานโซล่าเซลล์

สถานีไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 3,000 วัตต์เคลื่อนที่ โรงเรียนศรีแสงธรรม ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ ออนกริด หรือ On grid system เป็นการเชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ได้จากแผ่นโซล่าเซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะมีรูปคลื่นสัญญาณที่เหมือนกัน ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับสายส่งของระบบจำหน่ายไฟฟ้า(Synchronize) ได้โดยไม่ต้องเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งระบบนี้จะประหยัดค่าแบตเตอรี่และส่งผลดีระยะยาวเรื่องของขยะจากแบตเตอรี่จะน้อยลงเมื่อใช้กับแพร่หลาย
จากการที่โรงเรียนศรีแสงธรรมได้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายโรงเรียนเองทั้งหมด 6,000 วัตต์ในระยะแรกก็เพียงพอต่อการใช้ แต่เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จและเปิดใช้ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงต้องผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกให้พอต่อการใช้

โซล่าเซลล์เคลื่อนที่

แนวคิดการทำสถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่เกิดจากนักเรียนนำไปแข่งโครงงานที่สพม.29 แล้วครูที่เป็นกรรมการการแข่งขันบอกนักเรียนว่าโครงงานไม่พิสดาร และไม่ตรวจให้ยังความเสียใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการปลอบใจนักเรียนที่กรรมการไม่เห็นความสำคัญ จึงได้นำแนวคิดนี้มาทำเป็นสถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้กับ มหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ และผู้ที่สนใจที่ติดต่อมาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียนได้ร่วมเรียนรู้ หลักการทำงาน วิธีการเชื่อมต่อเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเอง

โรงเรียนศรีแสงธรรมผลิตไฟฟ้า

ข้อดีของการติดไฟแบบออนกริดนี้ สามารถลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าได้ เนื่องจากไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำมาใช้ภายในอาคารที่ติดตั้งก่อน หากเหลือก็จะถูกส่งกลับไปยังสายส่งของการไฟฟ้า หากติดมิเตอร์แบบธรรมดาจะเกิดการหมุนกลับของมิเตอร์ทำให้หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานมีค่าลดลงตามการหมุนกลับของมิเตอร์นั่นเอง ซึ่งผลจากการติดตั้งโซล่าเซลล์ดังกล่าวทำให้ ลดค่าไฟฟ้าได้ หรือหากติดให้เหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้งาน ก็อาจจะทำให้ใช้ไฟฟรีได้ กรณีช่วงกลางคืนที่ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์อุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแทนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องแก้ไขใดๆ นอกจากนี้ทางภาครัฐยังมีนโยบายให้สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ โดยจะให้สัมปทานการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา เรียกว่า โครงการ Solar roof top โดยทั้งนี้ต้องเฝ้าติดตามนโยบายและประกาศจากทางการไฟฟ้าว่าจะมีการรับซื้อเมื่อไร โดยจะต้องสมัครและยื่นเอกสาร พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรองเซนต์กำกับ Single Line Diagram ด้วย โดยระบบออฟกริดจะมีข้อเสียคือ กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

โรงเรียนพลังงานทดแทน

สถานีไฟฟ้าของโรงเรียนศรีแสงธรรมนี้ผลิตไฟฟ้า 3,000 วัตต์ โดยทำเป็น 2 ชุดๆละ 6 แผ่น เมื่อต้องการใช้ไฟก็เข็นออกไปตากแดด ดึงสายมาเชื่อมกับไฟในอาคารก็ใช้ได้ทันทัน เป็นการผลิตไฟที่สะดวก ง่าย ราคาไม่แพง อย่างที่คิดกัน หากแต่ละหน่วยงานนำไปใช้ให้แพร่หลายก็จะช่วยลดปริมาณความต้องการไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ลดการผลิตของการไฟฟ้า ส่งผลิดีต่อระบบเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมซึ่งหนึ่งหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์สามารถลดคาร์บอนไดอ๊อกไซได้สูงสุดวันละ18.279 kgCo2 และยังต่อยอดไปสู่อาคารวิทย์ไฮบริดของโรงเรียนในอนาคตด้วย

โครงงานไฟฟ้า

นักเรียนกำลังต่อวงจรไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s