เด็กดีศรีแสงธรรม

10153830_726676224115778_3507212818414288365_n
ด.ช.วันนพ สร้อยคำ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนศรีแสงธรรม บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เก็บเงินได้ 11,140 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) ได้นำมาแจ้งให้คุณครูประกาศหาเจ้าของ และมีเจ้าเของมาติดต่อขอรับแล้วด้วยความดีใจ

10801687_726649520785115_6119217768165487953_n 10357831_726649524118448_7673007704332374402_n

ทางโรงเรียนขอประกาศชื่นชมในความซื่อสัตย์ มีจิตใจไม่โลภเอาของคนอื่น ของเด็กชายวันนพ สร้อยคำ ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจมาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนศรีแสงธรรมนี้ ซึ่งเก็บเงินได้ใบบริเวณโรงเรียนเวลาประมาณ 12 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ผ้าป่าการศึกษาสร้างอาคารเรียน

ผ้าป่าสร้างอาคารเรียน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารโรงเรียนการกุศลวัดป่าศรีแสงธรรมในวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับ คุณสุธาศิน วิญญา และคณะศรัทธาจากประเทศนิวซีแลนด์

10425413_723666014416799_6730314770262506412_n

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม
ได้ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 52 X 11.50 เมตร งบประมาณ 18 ล้านบาท งบประมาณก่อสร้างทั้งหมดได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
>>ปัจจุบันได้ก่อสร้างไปแล้วกว่า 90 % ใช้งบประมาณไป 13.8 ล้านบาท ซึ่งได้จากเงินบริจาค 7 ล้าน และเงินกู้ยืมอีก 6.8 ล้านบาท
เพื่อให้มีห้องเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

12781_716783731771694_3507757676334886837_n

>>>>จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนให้เยาวชนในชนบทห่างไกลมีสถานศึกษา เล่าเรียน ฝึกฝนอบรม ให้เป็นคนดีมีความรู้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

ท่านสามารถบริจาคได้ที่บัญชี
“โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-0-064355 หรือ
บัญชี “กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม” ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333

ทั้งนี้ท่านยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากร ได้ 2 เท่าของเงินบริจาค (http://www.rd.go.th/publish/28653.0.html)
หากท่านบริจาคแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนได้ที่ sst_ac@hotmail.com
หรือติดต่อ พระครูวิมลปัญญาคุณ 08 6233 1345

16402_716245661825501_2544049481489038062_n

ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนศรีแสงธรรม