ผ้าการศึกษา58

donation

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพจากจ.ชลบุรีเพื่อ จัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม วันที่ 1 มกราคม 2558
เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทางผู้ปกครองนักเรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ์ของนักเรียนให้มีความหลากหลาย ตรงตามความถนัดและสนใจจึงร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อนำมาซื้อเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงให้กับโรงเรียน
>>>>จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องดนตรีให้เยาวชนในชนบทห่างไกลมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะ สติปัญญา อารมณ์ของนักเรียนอันจะส่งผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้

ท่านสามารถบริจาคได้ที่บัญชี
“โรงเรียนศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 862-0-064355 หรือ
บัญชี “กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม” ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่ 786 006 3333

ทั้งนี้ท่านยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากร ได้ 2 เท่าของเงินบริจาค (http://www.rd.go.th/publish/28653.0.html)
หากท่านบริจาคแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนได้ที่ sst_ac@hotmail.com
หรือติดต่อ พระครูวิมลปัญญาคุณ 08 6233 1345

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s