การกำจัดขยะเปียก

Zero Waste School แนวทางกำจัดขยะเศษอาหาร จากโรงครัวของโรงเรียนที่ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในแต่ละวันจะมีเศษผัก ผลไม้ต่างๆสามารถนำมาหมักลงในถังด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ EM เพื่อจะได้นำไปลงในแปลงนา หรือใช้กับผักสวนครัวของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังได้ประโยชน์นำความรู้ไปใช้ในครัวเรือน หรือในชุมชนของตนเองได้

1ปุ๋ย         2

3         4 5         6

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s