ปลูกป่าแบบมิยาวากิ

ปลูกป่าลดคาร์บอน เป็นกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียนศรีแสงธรรม ที่นำแนวคิดการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน ของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ มาปลูกในแปลงสาธิตของโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนและผู้ทีสนใจทั่วไป
Stop Global warmming by Sisaengtham School
cr.music : “Melissa Etheridge – I Need to Wake Up” and the movie “Earth”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s