การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน

แหล่งเรียนรู้ปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนแบบมิยาวากิ เป็นโครงการปลูกป่าลดคาร์บอน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้นักเรียนและชุมชนที่สนใจการปลูกป่าตามแนวคิด “การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” ของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น มาฝาก

ซึ่งทางศาสตราจารย์อาคิระ มิยาวากิ ได้มีการประยุกต์ใช้กับโครงการปลูกป่า ซึ่งประสบความสำเร็จไปแล้วมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่
การใช้พันธุ์ไม้พื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการคืนธรรมชาติให้กับท้องถิ่น และง่ายต่อการดูแลรักษา
การเตรียม การปรับพื้นที่หน้าดินให้เหมาะสม โดยสร้างเนินดินเป็นแนวปลูก (Mound) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวดินช่วยในการระบายน้ำและอากาศ และอุดมด้วยแร่ธาตุ
การจัดความหนาแน่นในการปลูกที่ 3-4 ต้น ต่อตารางเมตร ด้วยการปลูกแบบสุ่มไม่เป็นแนวตรงเนื่องจากความต้องการแสงแดดจะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ในด้านความสูงในระยะ 3 ปีแรก และทำให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอด

หลักการ
หลักการ
1) พันธุ์ไม้พื้นเมืองที่เกิดตามธรรมชาติ ในบริเวณที่จะทำการปลูก (Original and local native species)
2) การคัดเลือกโดยธรรมชาติตามทฤษฎีของ ชาล ดาร์วิน (The stronger must be survive)
3) ปลูกแบบไม่เป็นแถวเป็นแนวตารางเมตรละ 4 – 5 ต้น เพื่อแข่งกันโต
4) การใช้ฟางข้าวคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นให้ต้นไม้
5) การทำเนินดินเพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดี และเพิ่มพื้นที่หน้าดิน
6) การขุดหลุมเพื่อผสมอินทรีย์วัตถุที่เป็นอาหารของต้นไม้ ที่ใช้สำหรับเป็นการอนุบาลต้นไม้ในระยะเวลา 1-3 ปี

ในระยะเวลา 1 ปี ต้นไม้จะโต 2 – 3 เมตร เช่น ประดู่ มะกล่ำ ปิ้ป กระโดน ส่วนไม้โตช้าเช่น ยางนา ตะเคียน จะสูงราว 1 – 2.5 เมตร
วิธีการ
ปกติใช้เวลาฟื้นฟูป่าฝนเขตร้อนชื้น 300-500 ปี แต่การปลูกป่าเชิงนิเวศน์แบบ มิยาวากิ จะฟื้นฟูป่าได้ภายใน 20-30 ปี

วิธีปลูก
1. เลือกกล้าไม้ พันธ์ไม้ ในท้องถิ่น เพื่อให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศ โดยไม่ต้องดูแลมาก
2. เพาะต้นจากเมล็ด จนได้กล้าไม้ ที่มีรากแข็งแรง มีความสูงประมาณ 80-100 cm
3. จุมกล้าให้ชื้นก่อนปลูก ช่วยให้ร่นระยะเวลาในการรดไม้ ~ 1 เดือน
4. ขุดหลุม เทน้ำที่ก้นหลุม ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม ก่อนจะวางกล้าไม้ลงในหลุม
5. เติมดินลงในหลุมเป็นชั้นๆ สลับการรดน้ำในแต่ละชั้นดินที่กลบลงไป
6. คลุมด้วยฟางหญ้าที่โคนต้น ป้องกันการสูญเสียน้ำ
7. ปลูกแบบ สุ่ม กระจาย เพื่อให้ได้รับแสงแดดทั่วถึง

1ลดคาร์บอน 2ป่ามิยาวากิ 3ป่านิเวศอย่างยั่งยืน 4ป่านิเวศอย่างยั่งยืน 5แกลบ 6ปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน 7ปลูกป่ามิยาวากิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s