โรงเรียนพลังงานทดแทนก้าวสู่ National solar school project

โรงเรียนพลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในโรงเรียนทุกอย่าง

โรงเรียนพลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในโรงเรียนทุกอย่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้หลายรูปแบบ หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในโรงเรียนเป็นเป็นที่ประจักษ์ชัดคือการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ทั้งระบบและมีหลายรูปแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เพราะทางโรงเรียนเน้นการนำมาใช้ได้จริงจึงทำให้น่าสนใจที่จะประยุกต์ให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง อย่างการนำมาทำระบบสำรองไฟในอาคารอำนวยการ เพื่อแก้ปัญหาการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดขัดซึ่งหน้าฝนจะมีปัญหาเป็นประจำกว่าจะแก้ไขได้เสร็จก็ทำให้เสียเวลา 3-4 ชั่วโมง หรือทั้งวันก็มีทำให้การเรียนการสอนต้องชะงักไปทางโรงเรียนจึงป้องกันด้วยระบบอ๊อฟกริดดังภาพ

10460730_637488586367876_909816269395012483_n

ระบบอ๊อฟกริด อาคารอำนวยโรงเรียนศรีแสงธรรม

10376275_635289256587809_1587160073962531907_n

การวางตำแหน่งแผ่นโซล่าเซลล์ให้รับแสงเมื่อต่างฤดู สามารถปรับองศาได้

1959278_636262149823853_218540770423191354_n

คัทเอ้าท์ สามทาง หรือคัทเอ้าท์หลังเต่า เพื่อเลือกระบบการใช้ไฟฟ้า ซึ่งประหยัดและทำให้เห็นภาพง่ายต่อการเรียนรู้

นอกจากนี้ยังมีอาคารพยาบาลของโรงเรียนที่ทำไฟฟ้าเป็นระบบกระแสตรงทั้งหมด โดยใช้แผ่นโซล่าเซลล์ 1 แผ่น 285 W. นำมาผ่าตัดแผ่นให้ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ลูก แล้วนำมาใช้กับหลอดไฟ 23 ดวง เปิดไว้ทั้งคืน

10154952_589035627879839_1939316335077764979_n

อาคารพยาบาลกินแดด และ ห้องเรียนบ้านดินที่ใช้ไฟฟ้าแบบกระแสตรง

1900070_576326785817390_6890929_n

วงจรอาคารพยาบาล

IMG_0542

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการผลิตไฟด้วยกังหันลมแกนอากาศซึ่งได้ไฟประมาณ 2 A/H หรือเกือบ 50 Ah ต่อวันซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาศึกษาดูงานอย่างยิ่ง

10462483_643701802413221_4963545564330732265_n

กังหันลม แบบอินดี ปั่นไฟได้ประมาณ 50Ah ต่อวัน

และทางโรงเรียนยังนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาพลังงานทดแทน ชมรมพลังงานทดแทนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว1656059_704455366337864_3552943988980345166_n

สื่อการสอนพลังงานทดแทน

สื่อการสอนพลังงานทดแทน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s