พี่ช่วยน้อง

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม ที่จะสอบ O-NET GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ขอขอบคุณ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.พิสิฐ วรอุไร ดร.นิรมิต ชาวระนอง ที่ได้ประสานงานเป็นประจำทุกปี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s