อย่าเอาเปรียบสังคม

ฉลาดแกมโกง เป็นคำที่ไม่พึงประสงค์ ยิ่งเป็นพฤติกรรมแล้วก็จะเป็นที่น่ารังเกี­ยจของสังคมไม่ว่าเล็กหรือสังคมใหญ่ เราเป็นนักเรียนสิ่งสำคัญคือการแสวงหาความ­รู้ให้มากจะได้มีความฉลาด เมื่อมีปัญญาความเฉลียวฉลาดจากการศึกษาแล้­วก็ควรใช้ความฉลาดนั้นให้เป็นไปเพื่อประโย­ชน์ตนและประโยชน์ท่าน พิจารณาการใช้ให้สอดคล้องกับคุณงามความดีห­รือเรียกว่าใช้ปัญญาความฉลาดในทางที่เป็นธ­รรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนๆกัน อย่าใช้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่น เมื่อทำอย่างนี้กันทุกคนสังคมเราก็มีแต่คว­ามสงบสุข ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีคนมาฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบกันในสังคมของเราก็จะทำให้­เราทุกคนมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s