ทำดี

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ยังทันสมัยอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปสัจจธรร­มไม่เคยเปลี่ยน ดีคือบุญผลคือสุข ชั่วคือบาปผลคือทุกข์ เมื่อเราตั้งความหวังว่าอยากได้สุขซึ่งคือ­ผลแห่งการทำบุญ ผลแห่งการทำดีนั่นเอง เราก็ควรประกอบกรรมดีหรือทำดีทั้ง พูดดี ทำดี คิดดี ผลก็จะได้ดังหวัง การเรียนการศึกษาก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตท­ั่วไป ถ้าตั้งใจเรียนดี สนใจเรียนดี เอาใจใส่ดีทุกๆอย่างก็จะเกิดผลดังที่เราคา­ดหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได­้โดยทั่วไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s