รถพลังงานแสงอาทิตย์ศรีแสงธรรม

969913_407026079414129_1548503588_n

รถพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนศรีแสงธรรม

10653427_686784604771607_8356226665614330272_n

“เหลียวหลัง แลหน้า 3 ปี สพม.29 โรงเรียนศรีแสงธรรมได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนไปร่วมจัดกิจกรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้มีแนวคิดที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง และได้มีการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจด้านการประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์ รถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมเป็นการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่รถสามล้อไฟฟ้าเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นไฟฟ้าและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
รถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมใช้มอเตอร์ 24 DCV ใช้พื้นที่สำหรับวางแผงโซล่าเซลล์ด้านบนหลังคาของรถเพื่อความเหมาะสมจึงได้ออกแบบโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 20 วัตต์ 12 โวลท์ จำนวน 4 แผงโดยต่อ อนุกรม 2 แผงเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้า 24 DCV จำนวน 2 ชุด มีอัตรากำลังชาร์จ 2.6 แอมป์ต่อชุด
แผงโพลี่
แผงโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Cell Module หรือ Solar cell Panel) – มีหน้าที่แปลงพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วจะชาร์จประจุเข้าไปเก็บในแบตเตอรี เพื่อรอจ่ายไฟให้กับมอเตอร์จักรยานคือล้อหลังของรถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมต่อไป โดยมีตัวControllerเป็นตัวควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้า 2 ชุด เข้ากับแบตเตอรี่จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดและกำลังวัตต์ (W)ของแผงโซล่าเซลล์
IMG_5261
Controller ควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
IMG_5259
แบตเตอรี่ แบบ Deep Cycle ลูกละ 12 V. ต่ออนุกรม 2ลูกเพื่อเพิ่มแรงดันแต่ละชุดเป็น 24 V.20 Ah
จากนั้นนำแต่ละชุดมาต่อขนานกันเพื่อนำไปใช้ ก็จะได้ 24 V. 40 Ah
มอเตอร์จักรยานมอเตอร์จักรยานไฟฟ้า
ขนาด 350 W. 48 V. ซึ่งใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยผ่านกล่องควบคุมมอเตอร์ต่อชั่วโมง หากรวมน้ำหนักรถและคนขับก็จะใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 20 แอมป์ต่อชั่วโมง
ความเร็วของรถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมประมาณ 23 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การชาร์จประจุไฟฟ้าเต็มความจุของแบตเตอรี่ก็จะมีความจุของกระแสไฟฟ้าชุดละ 20 แอมป์ 2 ชุด เอามาอนุกรมกันอีกที.
นอกจากการชาร์จประจุจากแผงโซล่าเซลล์แล้วยังสามารถชาร์จด้วยไฟฟ้าจากบ้านในกรณีที่ฝนตกตลอดไม่มีแสงแดด หรือต้องการเดินทางตอนเช้าแต่ไฟในแบตเตอรีมีน้อยก็ชาร์จเตรียมไว้ก่อนได้ และการขับเคลื่อนรถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรมอีกอย่างหนึ่งคือการปั่นเหมือนกับจักรยานทั่วไป

ทดสอบรถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s