ไหว้ครูศรีแสงธรรม

วันไหว้ครูโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกกตัญ­ญููต่อผู้มีพระคุณคือคุณครูที่ทำหน้าที่อบ­รมสั่งสอนศิษย์ด้วยความเมตตา หวังให้ศิษย์มีคุณธรรม มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และยังส่งเสริมเอกลักษณ์การอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะคือเคารพผู้ที่ควรเคารพ ทังนี้โรงเรียนยังได้มอบทุนการศึกษาพระครู­วิมลปัญญาคุณให้กับนักเรียนที่มีผลการเรีย­นดีในทุกปี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s