กฏ ระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกัน

การอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้­มกันให้กับตนเอง การรักษาธรรม รักษาวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันได้อย่างดีศีลทำให้สังคมสงบร่มเย็นหากไม่มีศีลย่อมทำตน­ให้เดือดร้อน สังคมเดือดร้อน บางอย่างควรเร่ง บางอย่างควรช้า ให้พิจารณาให้ดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s