ความรับผิดชอบ

เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องรู้จักรับความรับผิดชอบ เป็นผลมาจากการกระทำของเราตามบทบาท สิทธิ หน้าที่ของเราเมื่อเป็นนักเรียนก็ควรทำตัวให้ดีให้เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง หรือตัวอย่างที่ดีในสังคมให้ได้ การทำตัวให้เป็นประโยชน์ การรักษาระเบียบวินัยเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s