ผ้าป่าสร้างอาคารเรียนศรีแสงธรรม

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ชัยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.ศิริ การเจริญดี อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสุเจนต์ ศรีสุข ประธานกรรมการบริษัทสินมิตรจำกัด เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม