การศึกษาต้องเน้นคุณธรรม

พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ ให้โอวาทแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม เมื่อวันที่ 23 ต.ค.55 ช่วงเช้าหลังจากทำบุญตักบาตรในงานจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน เป็นการเน้นย้ำให้จัดการศึกษาต้องเน้นคุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ ยิ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในวัดจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนที่นี่ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s