ความดี

คนดีทำความดีได้ง่าย ทำความชั่วได้ยาก คนชั่วทำความดีได้ยาก ทำความชั่วได้ง่าย การนำหลักคนดีคนชั่วนี้มาประเมินตนเองอยู่บ่อยๆจะได้ปรับปรุงตนเอง ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เพราะคนที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐสุด