ข่าวการทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน

วิดีโอภาพข่าวของโรงเรียนศรีแสงธรรม จากช่อง 7 สี ในงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนศรีแสงธรรม