ต้นดี ปลายดี

ความดีเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเรา กริยาแห่งธรรม หรือจริยธรรมเป็นข้อควรปฏิบัติของมนุษย์ เป็นการประยุกต์หลักธรรมะมาใช้ในชีวิตตาม หลักภูมิคุ้มกันในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s