จิตสาธารณะ เป็นมงคลของชีวิต

จิตสาธารณะ คือรู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การรักษาตนคือรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาตนเองด้วยระเบียบวินัย รักษาโรงเรียนด้วยจิตสาธารณะคือการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s