ความดีเกิดจากความตั้งใจ

ตั้งใจทำความดีย่อมส่งผลดี ตั้งใจทำสิ่งใดย่อมแสดงออกมาถึงผลงาน เพราะการกระทำถูกขับออกมาจากใจ เมื่อตั้งใจย่อมส่งผลมาดี ถ้าไม่ตั้งใจย่อมส่งผลงานออกมาไม่ดี