ขยะที่ควรกำจัด

ขยะที่สร้างความเศร้าหมอง น่ายขยะแขยง น่าเบื่อไม่น่าเข้าใกล้คือ ขยะในใจควรละเสีย สิ่งเศร้าหมองขัดข้องใจควรปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย การจัดการตนเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีในการเข้าสู่สังคม โรงเรียนปรารภนาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี จำเป็นต้องฝึกหัด ขัดเกลา เราต้องใช้ความตั้งใจเป็นพิเศษกับการเรียนรู้ โลกยิ่งกว้าง ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ก็มีมาก เป็นความรอบรู้ รู้รอบ โดยมีคุณธรรมกำกับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s