สมาธิศรีแสงธรรม14 เหตุดี ผลดี

ความตั้งใจทำงานย่อมส่งผลดีตามมา ประกอบเข้ากับความขยัน หมั่นฝึกฝน คิดวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หลักธรรมะอิทธิบาท 4 ควรศึกษาแล้วนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s