สมาธิศรีแสงธรรม12 ดีใดไม่มีโทษดีนั้นประเสริฐ

การพัฒนาตนด้วยการสำรวจความบกพร่อง ความถนัดของตนเองจะได้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา เป็นคุณธรรมที่ควรมีไว้ประจำตัว การกระทำใดๆที่เป็นประโยชน์ไม่ขัดหลักศีลธรรมนั่นคือมีคุณธรรม ควรให้มีพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ให้พร้อมกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s