สมาธิศรีแสงธรรม ความเคารพ

ความเคารพ เป็นความตระหนักซาบซึ้งรู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความนับถือต่อผู้นั้นด้วยการแสดงความอ่อนน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในวาระสัปดาห์วันแม่แห่งชาติมาถึงก็ขอให้ทุกท่านแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณของแม่ของชาติ แม่ของเราเอง แสดงถึงการได้ฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในสัมมาคารวะ รู้จักบูชาสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s