การพับกล่องนม

นักเรียนสาธิตการพับกล่องนมเพื่อนำไปขายเป็นกิจกรรมในวันแม่ เกี่ยวกับธนาคารขยะของโรงเรียนศรีแสงธรรม หลังจากอบรมการคัดแยก และการจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง