สมาทานศีลแปล10

สมาทานศีลห้าแปลเป็นกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเครื่องระลึกถึงสิ่งควร สิ่งไม่ควรในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือความดี ความชั่ว การดำเนินชีวีตของเราต้องเลือกอยางใดอย่างหนึ่งถ้าพอใจดีก็ไม่ทำชั่ว ถ้ายินดีในการทำชั่วก็รังเกียจทำดี การสมาทานศีลแปลนี้เพื่อให้เป็นเครื่องระลึก เตือนตนว่าถ้าไม่ทำดีแล้วก็คือการทำชั่ว ซึ่งควรละเว้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s